Kunskapsbrev bidrar till stärkta patienter och ökad delaktighet i vården

“Många patienter och närstående upplever att de inte får tillräckligt med information om  sjukdomen, behandlingen eller de skyldigheter som vården faktiskt har enligt patientlagen. Det visar flera enkätundersökningar som Netdoktor gjort bland flera olika patientgrupper”, säger Besima Aho, publisher och ansvarig utgivare på Netdoktor.

  

Kunskap stärker och ger förutsättningar för personer som lever med en diagnos att både kräva och öka delaktighet i sin egen vård och behandling. Möjligheten för patienter och anhöriga att få insikt i exempelvis nya behandlingsmöjligheter, vilka rättigheter man har eller vad man kan göra själv för att leva ett så bra liv som möjligt kräver orken och styrkan att söka informationen själv.    

Ofta måste patienten och de närstående söka efter informationen själva på nätet. Det kan i sin tur resultera i att patienten och de närstående går miste om viktig och användbar information som skulle kunna förbättra livskvaliteten och öka inflytandet på den egna sjukdomssituationen.

– Vi vill istället att viktig och användbar information ska komma direkt till patienten och de närstående, genom ett kunskapsbrev inom en specifik diagnos. Över tid kan vi på så sätt höja kunskapsnivån inom patientgruppen samt underlätta vardagen för såväl patienter som anhöriga, säger Besima Aho.

Kunskapsbreven skrivs av oberoende journalister som med hjälp av undersökningar hos patientgruppen kartlägger vilka behov och kunskapsluckor som finns. Mejlet går ut en gång i månaden och som prenumerant har man även möjlighet att ställa frågor om sin sjukdom till en läkare som arbetar inom området.

– Frågespalten är ett mycket uppskattat inslag i kunskapsbreven. Det har vi märkt genom alla de frågor som kommer in, men också genom att frågespalten och kunskapsbrevet diskuterats i Facebook-grupper där patienter befinner sig, säger Besima Aho.

I förberedelserna för varje kunskapsbrev sätter Netdoktors redaktion upp en plan och teman som ska avhandlas i utskicken. Temat genomsyrar sedan de artiklar som är med i brevet.

Exempel på teman är:

  • Stöd och hjälp för dig som patient och närstående – inom och utanför vården
  • Läkemedel, behandling och uppföljning
  • Nya behandlingar och det senaste på forskningshorisonten
  • Att delta i läkemedelsstudier och forskning - hur funkar det?

Vill du veta mer - kontakta Besima Aho för mer info, besima.aho@netdoktor.se , 070 293 12 10


  • kunskapstest-i-onkologi

Kunskapstest för ST i onkologi!

I vår genomför Svensk Onkologisk Förening för andra året i rad ett progressionstest tillsammans med Bonnier Healthcare Sweden. Målgrupp är landets drygt 50 ST-läkare inom onkologi. Syftet är att ge den [...]

Medibas Anna Nager leder skandinavisk tidskrift

Medibas chefredaktör Anna Nager har fått uppdraget att leda Scandinavian Journal of Primary Health Care (SJPHC), en vetenskaplig tidskrift vars huvuduppdrag är att publicera refereegranskade vetenskapliga originalartiklar inom allmänmedicin. Tidskriften ligger [...]

Vill du få en tydligare marknadsöverblick?

En effektiv analys – med Pharma Monitor Express kan läkemedelsbolag enkelt både överblicka och noggrant studera marknaden. Pharma Monitor Express är ett affärsoptimerande analysverktyg som visualiserar försäljningsstatistik och lägger grunden för en [...]

Anmäl dig till progresstest 2022

I höst genomförs progresstestet för ST-läkare inom allmänmedicin för tredje gången. Inför årets test har utveckling skett inom uppföljning och statistik. För dig som har ett aktivt Medibas-abonnemang ingår progresstestet i abonnemanget. [...]

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.