En kanal för att nå regionerna

Upplysningskampanjer kan bidra till bättre vård. Det säger Tina Norgren, förbundsordförande Psoriasisförbundet. ”De behövs för att beslutsfattarna ska få upp ögonen för att vården inte fungerar och behöver bli bättre.”

Psoriasisförbundet har vid två tillfällen genomfört upplysningskampanjer tillsammans med Netdoktor. Den ena kampanjen berörde psoriasis medan den andra berörde psoriasisartrit. Syftet med kampanjerna var att öka kunskapen om diagnoserna hos drabbade och allmänhet men även att lyfta fram att vården av psoriasis och psoriasisartrit behöver förbättras.

– Upplysningskampanjerna sätter ljuset på viktiga frågor och kan användas för att driva opinion. Genom de enkätundersökningar som vi genomförde i samband med kampanjerna samlade vi in information om hur vården fungerar. Den informationen sammanställde vi och spred genom olika kanaler samt redovisade i mötet med beslutsfattare, säger Tina Norgren.

Uppmärksammad kampanj

Netdoktors upplysningskampanjer är möjliga tack vare ovillkorat ekonomiskt stöd från företag som är verksamma inom sjukdomsområdet. Allt redaktionellt material står under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter.

Upplysningskampanjen för psoriasis – Psoriasiskoll.se – pågick under 12 månader och kampanjsidan hade under den tiden närmare 80 000 besök. Drygt 10 000 personer genomgick kampanjens patientutbildning och kampanjen fick stor uppmärksamhet i medierna med cirka 50 miljoner exponeringar i lokal- och riksmedia.

– Ska man åstadkomma förändring måste man nå ut till regionerna eftersom det är där besluten om sjukvården tas. Det är de som riggar vården, det är de som anställer doktorer och det är de som vidareutbildar sin personal. Vi är nöjda med det genomslag vi fick. Opinionsbildning behöver pågå hela tiden och upplysningskampanjerna är en bra kanal för att nå ut till regionerna och lägga grunden för en bättre vård, säger Tina Norgren.

För ytterligare information, kontakta Annika Östholm, försäljningschef BHS Market Solutions: +46 (0) 70 669 79 40 eller annika.ostholm@bonnierhealthcare.se


Samarbete med Specialistföreningar

Bonnier Healthcare Sweden arbetar för att kunskapssäkra vården. I varje enskilt möte med vården ska patienten känna sig trygg i att den personal man träffar har tillgång till aktuell och evidensbaserad [...]

En kanal för att nå regionerna

Upplysningskampanjer kan bidra till bättre vård. Det säger Tina Norgren, förbundsordförande Psoriasisförbundet. ”De behövs för att beslutsfattarna ska få upp ögonen för att vården inte fungerar och behöver bli bättre.” Psoriasisförbundet [...]

En kanal för att nå regionerna

Upplysningskampanjer kan bidra till bättre vård. Det säger Tina Norgren, förbundsordförande Psoriasisförbundet. ”De behövs för att beslutsfattarna ska få upp ögonen för att vården inte fungerar [...]

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.