Samarbete med Specialistföreningar

Bonnier Healthcare Sweden arbetar för att kunskapssäkra vården. I varje enskilt möte med vården ska patienten känna sig trygg i att den personal man träffar har tillgång till aktuell och evidensbaserad kunskap, som förutsättning för individanpassad och jämlik vård. Detta är en mission som lett oss till samarbete med flera av läkarprofessionen specialistföreningar säger Isabelle Cehlin, VD, Bonnier Healthcare Sweden.

Vårt arbete med kunskapssäkring utgår från tre grundstenar: identifiera kunskapsluckor genom diagnostiska test, erbjuda lättillgänglig fortbildning samt tillhandahålla kontinuerligt kunskapssstöd i den kliniska vardagen. 

Progresstest är en metod för den enskilde läkaren under specialiseringsstjänstgöring att ta tempen på sin kliniska kunskap och resultatet kan med fördel användas som underlag för planering av fortsatt fortbildning. Progresstestet för Allmänmedicin startade genom ett samarbete med Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM), som en del av Socialstyrelsens satsning på kroniskt sjuka, och drivs nu vidare av Bonnier Healthcare inom ramen för kunskapsstödet Medibas verksamhet. Testet är mycket uppskattat och deltagandet växer för varje år. 2021 genomförde mer än 400 läkare över hela landet testet. 2022 års test öppnar i slutet av september och redan nu är närmare 200 läkare anmälda.

Kunskapsprogressionstest genomförs i dagsläget även tillsammans med Svensk Internmedicinsk Förening (SIM) och Svensk Onkologisk Förening (SOF). SIM genomför ett test av den gemensamma kunskapsbasen för blivande internmedicinare med 130-150 ST-läkare varje år. Testet genomförs simultant på ett antal orter i Sverige, något som hade varit omöjligt de senaste två åren utan digitaliseringen av testet. SOF genomförde sitt första test under våren 2022 och vi har nu redan dragit igång planeringen för nästa års test av kunskapsnivån hos ST-läkarna.

Dialog förs även med andra specialistföreningar som ser värdet av återkommande uppföljning av klinisk kunskap för att säkerställa en god utbildning av blivande specialister. Inom en nära framtid hoppas vi kunna expandera med mer riktade tjänster för färdiga specialister där fortbildning idag är vagt formaliserad. Det är verkligen stimulerande och utvecklande att samarbeta med dessa representanter för läkarprofessionen, som brinner så för sina specialiteter samt har en grundmurad respekt för patientens rätt att känna sig trygg i att möta en läkare med gedigen och aktuell klinisk kunskap säger Isabelle Cehlin.

För mer information om Bonnier Healthcares tjänster kontakta

Isabelle Cehlin, isabelle.cehlin@bonnierhealthcare.se, +46 704 55 72 67


Anmälan till progresstest 2024

Progresstestet erbjuder en återkommande uppföljning av ST-läkarens utveckling gällande teoretisk kunskap. Genom testet kan du få hjälp med att följa utvecklingen inom din specialistkunskap och få besked om dina styrkor och [...]

  • kunskapstest-i-onkologi

Kunskapstest för ST i onkologi!

I vår genomför Svensk Onkologisk Förening för andra året i rad ett progressionstest tillsammans med Bonnier Healthcare Sweden. Målgrupp är landets drygt 50 ST-läkare inom onkologi. Syftet är att ge den [...]

Medibas Anna Nager leder skandinavisk tidskrift

Medibas chefredaktör Anna Nager har fått uppdraget att leda Scandinavian Journal of Primary Health Care (SJPHC), en vetenskaplig tidskrift vars huvuduppdrag är att publicera refereegranskade vetenskapliga originalartiklar inom allmänmedicin. Tidskriften ligger [...]

Vill du få en tydligare marknadsöverblick?

En effektiv analys – med Pharma Monitor Express kan läkemedelsbolag enkelt både överblicka och noggrant studera marknaden. Pharma Monitor Express är ett affärsoptimerande analysverktyg som visualiserar försäljningsstatistik och lägger grunden för en [...]

Anmälan till progresstest 2024

Progresstestet erbjuder en återkommande uppföljning av ST-läkarens utveckling gällande teoretisk kunskap. Genom testet kan du få hjälp med att följa utvecklingen inom din specialistkunskap och få [...]

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.