Samarbete med Specialistföreningar

Bonnier Healthcare Sweden arbetar för att kunskapssäkra vården. I varje enskilt möte med vården ska patienten känna sig trygg i att den personal man träffar har tillgång till aktuell och evidensbaserad kunskap, som förutsättning för individanpassad och jämlik vård. Detta är en mission som lett oss till samarbete med flera av läkarprofessionen specialistföreningar säger Isabelle Cehlin, VD, Bonnier Healthcare Sweden.

Vårt arbete med kunskapssäkring utgår från tre grundstenar: identifiera kunskapsluckor genom diagnostiska test, erbjuda lättillgänglig fortbildning samt tillhandahålla kontinuerligt kunskapssstöd i den kliniska vardagen. 

Progresstest är en metod för den enskilde läkaren under specialiseringsstjänstgöring att ta tempen på sin kliniska kunskap och resultatet kan med fördel användas som underlag för planering av fortsatt fortbildning. Progresstestet för Allmänmedicin startade genom ett samarbete med Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM), som en del av Socialstyrelsens satsning på kroniskt sjuka, och drivs nu vidare av Bonnier Healthcare inom ramen för kunskapsstödet Medibas verksamhet. Testet är mycket uppskattat och deltagandet växer för varje år. 2021 genomförde mer än 400 läkare över hela landet testet. 2022 års test öppnar i slutet av september och redan nu är närmare 200 läkare anmälda.

Kunskapsprogressionstest genomförs i dagsläget även tillsammans med Svensk Internmedicinsk Förening (SIM) och Svensk Onkologisk Förening (SOF). SIM genomför ett test av den gemensamma kunskapsbasen för blivande internmedicinare med 130-150 ST-läkare varje år. Testet genomförs simultant på ett antal orter i Sverige, något som hade varit omöjligt de senaste två åren utan digitaliseringen av testet. SOF genomförde sitt första test under våren 2022 och vi har nu redan dragit igång planeringen för nästa års test av kunskapsnivån hos ST-läkarna.

Dialog förs även med andra specialistföreningar som ser värdet av återkommande uppföljning av klinisk kunskap för att säkerställa en god utbildning av blivande specialister. Inom en nära framtid hoppas vi kunna expandera med mer riktade tjänster för färdiga specialister där fortbildning idag är vagt formaliserad. Det är verkligen stimulerande och utvecklande att samarbeta med dessa representanter för läkarprofessionen, som brinner så för sina specialiteter samt har en grundmurad respekt för patientens rätt att känna sig trygg i att möta en läkare med gedigen och aktuell klinisk kunskap säger Isabelle Cehlin.

För mer information om Bonnier Healthcares tjänster kontakta

Isabelle Cehlin, isabelle.cehlin@bonnierhealthcare.se, +46 704 55 72 67


Anmäl dig till progresstest 2022

I höst genomförs progresstestet för ST-läkare inom allmänmedicin för tredje gången. Inför årets test har utveckling skett inom uppföljning och statistik. För dig som har ett aktivt Medibas-abonnemang ingår progresstestet i abonnemanget. [...]

Samarbete med Specialistföreningar

Bonnier Healthcare Sweden arbetar för att kunskapssäkra vården. I varje enskilt möte med vården ska patienten känna sig trygg i att den personal man träffar har tillgång till aktuell och evidensbaserad [...]

  • lisa-axelsson

Så effektiviseras marknadsinsatserna

Vem förskriver läkemedel och i vilken region sker förskrivningen? Med det webbaserade analysverktyget Drugstats går det att följa förskrivningsutvecklingen över tid. Drugstats ger ingående och lättöverskådlig information om vilka läkemedel som [...]

Utvärderar marknaden inför lansering

Stora möjligheter eller en mättad marknad. Analysverktyget Drugstats ger möjlighet att utvärdera marknadens förutsättningar före lansering. Drugstats är ett webbaserat verktyg som ger ingående och lättöverskådlig information om vilka läkemedel som [...]

  • lisa-axelsson

Så effektiviseras marknadsinsatserna

Vem förskriver läkemedel och i vilken region sker förskrivningen? Med det webbaserade analysverktyget Drugstats går det att följa förskrivningsutvecklingen över tid. Drugstats ger ingående och lättöverskådlig [...]

Utvärderar marknaden inför lansering

Stora möjligheter eller en mättad marknad. Analysverktyget Drugstats ger möjlighet att utvärdera marknadens förutsättningar före lansering. Drugstats är ett webbaserat verktyg som ger ingående och lättöverskådlig [...]

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.