Pressmeddelande: Stort informationsbehov om atopiskt eksem

Ny patientutbildning ska öka kunskapen om egenvård och behandling hos patientgruppen

Närmare en miljon svenskar lever med atopiskt eksem – för många är det en mild sjukdom men för en hel del människor är den svårare och har en betydande negativ inverkan på deras livskvalitet.

Personer som lever med atopiskt eksem är en eftersatt patientgrupp på flera sätt. Det råder en okunskap om atopisk dermatit inom vården, det saknas nationella riktlinjer för vården av atopiker och enligt det nationella kvalitetsregistret (SwedAD) finns det stora regionala skillnader i omhändertagandet av patienterna.

Patientutbildning – en viktig del av behandlingen

Idag, på internationella dagen för atopiskt eksem lanserar Netdoktor en webbaserad utbildning om atopiskt eksem som handlar om egenvård och behandling.

Enligt en patientundersökning som gjordes på Netdoktor 2018 visade resultaten att nästan 70 procent ansåg att sjukdomen har en betydande negativ effekt på livskvaliteten.

Den ständiga klådan leder till sömnsvårigheter och andra symtom som torr och sprucken hud, rodnad, skorpbildning och vätskande eller blödande sår kan påverka den drabbades vardag i stor utsträckning. Eksemet kan även leda till psykosociala problem. Många drabbade uppger att de besväras av att andra tittar på dem på grund av utslagen, att de har försämrat självförtroende och svårighet med relationer och beröring.

– Vi tror på att en välinformerad patient är en stärkt patient, därför är patientutbildningar en viktig del i Netdoktors patientempowerment-arbete. Idag finns flera behandlingsmöjligheter tillgängliga för personer som lever med atopisk dermatit och fler är på väg. Behandlingarna kommer bidra till stor förändring för patientgruppen, det är därför viktigt att jag som patient är välinformerad och vet vilka behandlingsalternativ som finns tillgängliga för just min sjukdom, säger Besima Aho, publisher och ansvarig utgivare på Netdoktor.

– I flera av Socialstyrelsens nationella riktlinjer understryks vikten av patientutbildningar. Netdoktor är sedan många år tillbaka en naturlig hemvist för många kroniker och våra utbildningar är en viktig pusselbit för en bättre vård, säger Besima Aho.

Info om utbildningen

"Atopisk dermatit hos vuxna: Egenvård och behandling”
Vilka vanliga läkemedel kan trigga atopiskt eksem, vilka nya behandlingar finns att tillgå och vid vilken tidpunkt är insmörjningen som mest effektiv? Detta och mycket annat får du svar på i denna utbildning. Du får också lära dig hur du egenvårdar din atopiska dermatit på bästa sätt och hur du tar reda på om din nuvarande behandling är optimal för dig eller behöver ändras på.

Utbildningen tar cirka 20 minuter och är faktagranskad av Emma Johansson, överläkare och medicine doktor, Hud Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Utbildningen finns i Aktiv patient, den inloggade delen av Netdoktor.

Klicka här för att läsa mer »

För mer information vänligen kontakta:
Besima Aho, publisher och ansvarig utgivare Netdoktor
besima.aho@netdoktor.se, 070-293 12 10

 


Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.