Nya möjligheter med patientrapporterade insikter

Fördjupade insikter genom patientdata segmenterad på behandling och en möjlighet för kroniker att själva aktivt bidra till ökad kunskap om sin diagnos. Nu smyglanserar Bonnier Healthcare det nya digitala ekosystemet Netdoktor Aktiv patient som öppnar upp för patientrapporterade insikter.

Kärnverksamheten för Netdoktor.se har alltsedan starten varit att informera och utbilda patienter i syfte att utjämna kunskapsklyftan mellan vårdgivare och vårdtagare. Idag är sajten även en naturlig mötesplats för individer med samma diagnoser samt ger möjlighet för patienter att göra viktiga insatser för sin egen och andras hälsa genom att delta i diagnospooler och kliniska studier.

Registrerar diagnoser och läkemedel

En central del i Aktiv patient är att patienter loggar in med sitt BankID och registrerar sina diagnoser och vilka läkemedel de använder. I det inloggade läget kan patienterna besvara enkäter och använda olika skattningsverktyg för att svara på frågor om specifika läkemedel, följa sin hälsa över tid samt matchas mot aktuella diagnospooler och kliniska studier. Patienterna får även informationsutskick anpassade efter sin sjukdom och en möjlighet att lära sig mer.

– Genom att patienterna själva registrerar sin hälsodata kan vi identifiera deras behov och vi får en unik möjlighet att kunskapsrusta dem för just deras diagnos och därmed förbättra deras vårdresa. Vi har även sett att det finns en stor efterfrågan från kroniskt sjuka att vara med och bidra till att öka kunskapen om sin diagnos men att de har haft svårt att hitta vägar till att göra det. Med Aktiv patient förenklar vi för dem som vill dela med sig av sina erfarenheter och insikter, säger Fredrik Andersson, global director Bonnier Healthcare.

Patientinsikter direkt från källan

Patientdatan som registreras i Aktiv patient segmenteras och gör det till exempel möjligt att fördjupa insikterna om hur effektiv en viss behandling är för en viss patientgrupp.

– Tack vare Aktiv patient kan vi rikta frågor direkt till utvalda svenska patientgrupper baserat på personliga parametrar, diagnos eller behandling och få patientinsikter direkt från källan. Vi kan därigenom bli en brygga mellan patienten, vården och läkemedelsindustrin. Från den diagnospool om psoriasis som vi startade upp i slutet av mars kommer vi till exempel att kunna leverera insikter som kan vara värdefulla i hälsoekonomiska underlag i prissättningsprocessen eller ge uppslag för nya kliniska vidareutvecklingsområden, säger Fredrik Andersson.

För ytterligare information, kontakta Annika Östholm, försäljningschef BHS Market Solutions: +46 (0) 70 669 79 40 eller annika.ostholm@bonnierhealthcare.se


Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.