Bättre patientinsikter med digital registrering

Digital patientregistrering till diagnospooler leder till större patientinsikter. Det säger Lova Karnell, affärsområdeschef Pharma på Bonnier Healthcare.

I slutet av mars inledde Bonnier Healthcare en digital rekrytering till en diagnospool för personer med psoriasis. Diagnospoolen ger personerna som deltar möjlighet att få en ökad kunskap om sin sjukdom och samtidigt dokumentera hur deras sjukdom påverkas av till exempel läkemedelsbyten eller olika årstider.

Diagnospoolen om psoriasis är Bonnier Healthcares första diagnospool där patienterna har möjlighet att registrera sig själva helt digitalt genom Aktiv patient på Netdoktor.se. Tidigare skedde all registrering manuellt av en sjuksköterska.

Mer patientdata ger bättre statistik

– Vi får en helt annan kapacitet att ta in patienter tack vare att de kan registrera sig digitalt. Tidigare har vi haft max ett hundratal personer i våra diagnospooler men nu finns det möjlighet att registrera många fler. Det innebär att vi får mer data och ju mer data desto bättre statistik kan vi få fram för att bygga insikter kring, säger Lova Karnell.

Individerna som ingår i diagnospoolen får bland annat möjlighet till personlig kontakt med specialistsjuksköterska och exklusiva chattar med hudläkare. De får även tillgång till två olika skattningsverktyg som kan hjälpa dem följa hur deras sjukdom förändras över tid samt påverkar deras livskvalitet.

– Genom diagnospoolen kan vi på ett strukturerat sätt samla in patientdata över en längre tid och till exempel få information om hur individer som står på ett visst läkemedel faktiskt mår. Vi får svar direkt från hästens mun och kan leverera den insikten till läkemedelsbolag som tillhandahåller läkemedel för den patientgruppen, säger Lova Karnell.

Ger patienterna kunskap om den vård de har rätt till

Syftet med diagnospoolerna är även att öka kunskapen hos patienterna om deras sjukdom. Enligt Lova Karnell är det inte ovanligt med fall där patienter inte får den information de har rätt till och inte heller den vård de har rätt till.

– Det finns läkemedel mot psoriasis på marknaden som i huvudsak endast förskrivs av dermatologer. Men om en patient går till sin husläkare med sin psoriasis och bara blir rekommenderad att ta lite mjukgörande kräm så kommer de aldrig i kontakt med de läkemedel som kanske skulle kunna ha en väldigt bra effekt för dem. Därför vill vi även hjälpa patienter till kunskap om vilka möjligheter till behandling som finns och vilken vård de har rätt till. Vi vill ge dem makten över sin egen vårdresa, säger Lova Karnell.

För ytterligare information, kontakta Annika Östholm, försäljningschef BHS Market Solutions: +46 (0) 70 669 79 40 eller annika.ostholm@bonnierhealthcare.se


Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.