Journalhjälpen – ny tjänst ska hjälpa patienter att förstå journaltext

Den nya tjänsten, Journalhjälpen, ska hjälpa patienter att förstå journaltext, undersökningssvar och provsvar. Genom Journalhjälpen i Netdoktor Aktiv patient får patienter möjligheten att förstå innehållet i sin egen patientjournal och därmed ökad delaktighet i sin egen vård och behandling.

– Vi har länge sett ett behov av den här typen av tjänst. Just frågor kring provsvar och undersökningssvar är väldigt vanliga i våra kommentarsfält och i vår “Fråga Doktorn” tjänst. Som ett ytterligare led i vårt arbete med att stärka patienter och hjälpa dem ta ett större ansvar för sin egen hälsa är vi övertygade om att Journalhjälpen kommer vara en betydelsefull tjänst, säger Besima Aho, publisher och ansvarig utgivare för Netdoktor, en del av Bonnier Healthcare.

Stärkt möjlighet att aktivt delta i sin vård

Tillgången till den egna journalen på nätet ska bidra till en mer aktiv och delaktig vård. Men för att som patient kunna ta en aktivare roll bygger det också på att man förstår innehållet i sin journal.

– Det är inte alltid alldeles enkelt. Därför har vi inom ramen för Netdoktor Aktiv patient tagit fram Journalhjälpen som kort och gott hjälper patienter att förstå vad som faktiskt står i journalen. Vi kan till exempel berätta vad olika prover mäter samt förklara förkortningar och andra facktermer som gemene man kanske inte känner till. Därmed kan Journalhjälpen göra så att man förstår mer om sin sjukdom eller om den utredning som gjorts så att man sedan kan ha ett bättre samtal och få ut mer vid mötet med sin behandlande läkare, säger Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin och chef för den medicinska redaktionen på Bonnier Healthcare, där Netdoktor Aktiv patient ingår.

Läs mer om Journalhjälpen i Aktiv patient »

Om Aktiv patient

Aktiv patient är en kostnadsfri tjänst från Netdoktor, som allt sedan starten 1998 arbetat för att förbättra folkhälsan och minska kunskapsklyftan mellan vårdpersonal och patient. I Aktiv patient får människor som lever med kroniska sjukdomar en möjlighet att öka sin kunskap om behandlingar och rättigheter, dela sina tankar med andra i samma situation i forum, ställa frågor till kunniga specialister samt bidra med sina erfarenheter och därigenom göra en viktig insats för framtida vård och behandlingar.

För frågor eller annan information kontakta:

Besima Aho, publisher och ansvarig utgivare, e-post: besima.aho@bonnierhealthcare.se, telefonnummer: 070 293 12 10


  • kunskapstest-i-onkologi

Kunskapstest för ST i onkologi!

I vår genomför Svensk Onkologisk Förening för andra året i rad ett progressionstest tillsammans med Bonnier Healthcare Sweden. Målgrupp är landets drygt 50 ST-läkare inom onkologi. Syftet är att ge den [...]

Medibas Anna Nager leder skandinavisk tidskrift

Medibas chefredaktör Anna Nager har fått uppdraget att leda Scandinavian Journal of Primary Health Care (SJPHC), en vetenskaplig tidskrift vars huvuduppdrag är att publicera refereegranskade vetenskapliga originalartiklar inom allmänmedicin. Tidskriften ligger [...]

Vill du få en tydligare marknadsöverblick?

En effektiv analys – med Pharma Monitor Express kan läkemedelsbolag enkelt både överblicka och noggrant studera marknaden. Pharma Monitor Express är ett affärsoptimerande analysverktyg som visualiserar försäljningsstatistik och lägger grunden för en [...]

Anmäl dig till progresstest 2022

I höst genomförs progresstestet för ST-läkare inom allmänmedicin för tredje gången. Inför årets test har utveckling skett inom uppföljning och statistik. För dig som har ett aktivt Medibas-abonnemang ingår progresstestet i abonnemanget. [...]

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.