lise-hjertaas

“Sätter agendan för samtalet” – Kanaler för både patient och profession i Skandinavien

Effektiv marknadsföring för hela Skandinavien. Att annonsera i Bonnier Healthcare Groups kanaler ger läkemedelsbolagen flera fördelar.

Med väletablerade mediekanaler på samtliga skandinaviska marknader kan Bonnier Healthcare Group erbjuda sina kunder effektiv marknadsföring mot rätt målgrupp i rätt tid. Genom printpublikationer, webb, digitala utbildningar och event når Bonnier Healthcare Group patienter och anhöriga, hälso- och sjukvårdspersonal samt offentliga och privata beslutsfattare.

– Grunden för vår verksamhet är oberoende och kvalitativ journalistik. Det har gjort oss till en relevant och viktig aktör som är med och sätter agendan för samtalet i alla tre länder. Det ligger också bakom vår mycket goda räckvidd i målgrupperna, säger Lise Hjertaas, Nordic Business Director Bonnier Healthcare Group. 

Helhetslösningar

För företag som är verksamma på den skandinaviska marknaden kan Bonnier Healthcare Group erbjuda samordnade helhetslösningar för samtliga länder. Det innebär att kunden endast behöver ha en kontakt för hela Skandinavien vilket sparar tid och samtidigt ger möjlighet att anpassa marknadsföringen för respektive marknad.

– Alla våra varumärken har god kännedom om sina målgrupper och vet hur ett budskap får bäst räckvidd i målgruppen. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder att öka kännedomen om deras varumärke och produkter och tar fram annonslösningar som passar kundens aktuella behov, säger Lise Hjertaas.

Belyser diagnoser

Utbudet av annonslösningar sträcker sig från traditionell print- och webbannonsering över digitala nativekampanjer till digitala utbildningar och agendadrivande event. Ett axplock av mediekanalerna är till exempel publikationen Dagens Medicin som finns i samtliga tre länder och når hälso- och sjukvårdspersonal och Netdoktor i Sverige, Danmark och Finland samt Norsk Helseinformatikk som når patienter och anhöriga.

– Vi kan erbjuda diagnospooler i alla länder och även arrangera event som belyser och aktualiserar specifika diagnoser och där våra kunder kan gå in som partners. Utgångspunkten för marknadsföringen är alltid kundens behov på varje marknad, säger Lise Hjertaas.

Vill du veta mer om annonsering i våra kanaler?

Kontakta Lise Hjertaas, Nordic Business Director, Bonnier Healthcare
Epost: lise.hjertaas@dagensmedisin.no
Tele: +47 909 88 392

Bonnier Healthcare Group finns i åtta europeiska länder och erbjuder evidensbaserade och professionella informationstjänster för hälso- och sjukvårdspersonal, patienter och anhöriga samt läkemedelsbolag.


Anmälan till progresstest 2024

Progresstestet erbjuder en återkommande uppföljning av ST-läkarens utveckling gällande teoretisk kunskap. Genom testet kan du få hjälp med att följa utvecklingen inom din specialistkunskap och få besked om dina styrkor och [...]

  • kunskapstest-i-onkologi

Kunskapstest för ST i onkologi!

I vår genomför Svensk Onkologisk Förening för andra året i rad ett progressionstest tillsammans med Bonnier Healthcare Sweden. Målgrupp är landets drygt 50 ST-läkare inom onkologi. Syftet är att ge den [...]

Medibas Anna Nager leder skandinavisk tidskrift

Medibas chefredaktör Anna Nager har fått uppdraget att leda Scandinavian Journal of Primary Health Care (SJPHC), en vetenskaplig tidskrift vars huvuduppdrag är att publicera refereegranskade vetenskapliga originalartiklar inom allmänmedicin. Tidskriften ligger [...]

Vill du få en tydligare marknadsöverblick?

En effektiv analys – med Pharma Monitor Express kan läkemedelsbolag enkelt både överblicka och noggrant studera marknaden. Pharma Monitor Express är ett affärsoptimerande analysverktyg som visualiserar försäljningsstatistik och lägger grunden för en [...]

Anmälan till progresstest 2024

Progresstestet erbjuder en återkommande uppföljning av ST-läkarens utveckling gällande teoretisk kunskap. Genom testet kan du få hjälp med att följa utvecklingen inom din specialistkunskap och få [...]

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.