Patientversion av nationella vårdprogrammet bröstcancer

Varje timme får en kvinna beskedet bröstcancer. För de kvinnor i Sverige som lever med bröstcancer är effektiv och jämlik vård livsviktigt och avgörande.

– För att uppnå en god bröstcancervård krävs ett gemensamt ansvar från alla aktörer som på något sätt verkar inom området, säger Besima Aho, publisher och ansvarig utgivare på hälsoportalen Netdoktor.

Därför lanserade Netdoktor, i samband med Världscancerdagen, en patientversion om vårdprogrammet; ”Nationellt vårdprogram – för dig med bröstcancer”.

Patientversionen som gjorts i form av en webbaserad utbildning är framtagen av Netdoktor tillsammans med Antonios Valachis, docent och överläkare vid Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro samt regional representant i vårdprogramgruppen för vårdprogram bröstcancer.

– Det här är en viktig insats eftersom den ger möjlighet till patienter att förstå vad som ligger till grund för behandlingsbeslut och rekommendationer. Förhoppningsvis kan det på sikt hjälpa patienter att blir mer delaktiga i den beslutsfattande processen under deras vårdresa, säger Antonios Valachis.

Ska bidra till ökad kunskap och delaktighet

Vårdprogrammen inom cancervården riktar sig främst till vårdpersonal, därför är också vårdprogrammens texter svårlästa för gemene man. I en utvärdering av vårdprogrammen (2016) kunde man dessutom se att det fanns en efterfrågan på patientversioner.

– Vi har lång erfarenhet av att skapa lättbegripliga och pedagogiska utbildningar som riktar sig till patienter och anhöriga. Vi såg också att det fanns ett behov av att få tillgång till en patientanpassad version av vårdprogrammet för bröstcancer. Det har varit ett omfattande arbete som vi hoppas kan bli ett stöd för patienterna, säger Besima Aho, publisher och ansvarig utgivare på Netdoktor.

I utbildningen ”Nationellt vårdprogram – för dig med bröstcancer” får man bland annat svar på frågor som:

  • Vilka vårdrekommendationer finns det för olika former av bröstcancer?
  • Vad kan kan man som bröstcancerpatient förvänta sig under vårdresans gång?
  • Vilket stöd i form av Min vårdplan, vårdkontakter etc ska man få tillgång till?
  • Vad kan man förvänta sig efter behandlingen?

Bästa medicinska kunskapen – oavsett var du bor och vem du är

De nationella vårdprogrammen inom cancervården syftar till att bidra till en jämlik och god vård till alla patienter, oavsett var man bor, vilket kön man har eller vilken socioekonomisk status man tillhör.

De nationella vårdprogrammen ska bygga på den bästa medicinska kunskapen och ska ge rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter.

För att ta del av utbildningen loggar man in på Netdoktor Aktiv Patient.

För att läsa mer och ta del av patientversionen - klicka här

Om Aktiv patient
Aktiv patient är en kostnadsfri tjänst från Netdoktor, som allt sedan starten 1998 arbetat för att förbättra folkhälsan och minska kunskapsklyftan mellan vårdpersonal och patient. I Aktiv patient får människor som lever med kroniska sjukdomar en möjlighet att öka sin kunskap om behandlingar och rättigheter, dela sina tankar med andra i samma situation i forum, ställa frågor till kunniga specialister samt bidra med sina erfarenheter och därigenom göra en viktig insats för framtida vård och behandlingar.

För frågor eller annan information kontakta:
Besima Aho, publisher och ansvarig utgivare, mejl besima.aho@bonnierhealthcare.se , telefonnummer: 070 293 12 10


  • kunskapstest-i-onkologi

Kunskapstest för ST i onkologi!

I vår genomför Svensk Onkologisk Förening för andra året i rad ett progressionstest tillsammans med Bonnier Healthcare Sweden. Målgrupp är landets drygt 50 ST-läkare inom onkologi. Syftet är att ge den [...]

Medibas Anna Nager leder skandinavisk tidskrift

Medibas chefredaktör Anna Nager har fått uppdraget att leda Scandinavian Journal of Primary Health Care (SJPHC), en vetenskaplig tidskrift vars huvuduppdrag är att publicera refereegranskade vetenskapliga originalartiklar inom allmänmedicin. Tidskriften ligger [...]

Vill du få en tydligare marknadsöverblick?

En effektiv analys – med Pharma Monitor Express kan läkemedelsbolag enkelt både överblicka och noggrant studera marknaden. Pharma Monitor Express är ett affärsoptimerande analysverktyg som visualiserar försäljningsstatistik och lägger grunden för en [...]

Anmäl dig till progresstest 2022

I höst genomförs progresstestet för ST-läkare inom allmänmedicin för tredje gången. Inför årets test har utveckling skett inom uppföljning och statistik. För dig som har ett aktivt Medibas-abonnemang ingår progresstestet i abonnemanget. [...]

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.