Nicolina-projektledare-bhs

Ökad kunskap om nya läkemedel och behandlingar

Kunskapshöjande och framtagna i samarbete med oberoende ämnesexperter – Bonnier Healthcare är idag en ledande leverantör av kvalitativa digitala utbildningar för både patienter och personal inom hälso- och sjukvården.

Bonnier Healthcares utbud av digitala utbildningar för hälso- och sjukvården innefattar patientutbildningar, fortbildningar för den medicinska professionen samt kurser för ST- och BT-läkare.

Den första patientutbildningen lanserades redan för drygt tio år sedan genom Bonnier Healthcares hälsoportal Netdoktor. Sedan dess har över 200 000 patienter deltagit i utbildningar för flera diagnoser och hälsotillstånd.

– Vi har en gedigen erfarenhet av att ta fram kunskapshöjande digitala utbildningar som tilltalar och gör stor skillnad för målgruppen, säger Nicolina Axelsson, projektledare för digitala utbildningar Bonnier Healthcare.

Aktörer inom terapiområdet

Patientutbildningarna är möjliga tack vare ett ovillkorat ekonomiskt stöd från aktörer verksamma inom det aktuella terapiområdet. Ämnesområde för fortbildningarna identifieras tillsammans med samarbetspartnern.

– Alla våra utbildningar tas fram i nära samarbete med ledande och oberoende ämnesexperter. Det säkerställer att utbildningarna innehåller den senaste medicinska kunskapen. Innehållet måste också stå på evidensbaserad grund och följa nationella riktlinjer, säger Nicolina Axelsson.

Effektivt lärande

Allt material som ingår i utbildningarna bearbetas av manusskribenter och anpassas av pedagoger som är specialiserade på digitalt lärande. Kurserna för ST- och BT-läkare är granskade och certifierade av Lipus och motsvarar Socialstyrelsens kunskapskrav.

– Vi är experter på att göra det svåra enkelt. Våra utbildningsdeltagare möts av ett innehåll som engagerar och som är enkelt att ta till sig även när det berör komplicerade ämnesområden. I utbildningarna är allt från grafik till pedagogiskt upplägg utformat för ett effektivt lärande. Detta bidrar till att deltagarna utvecklas och lär på bästa sätt efter sina förutsättningar och förmågor. Tack vare att utbildningarna är digitala kan deltagare dessutom genomföra dem när det passar dem själva samt på valfri enhet, säger Nicolina Axelsson. 

Vill du veta mer om Bonnier Healthcares digitala utbildningar? Kontakta Isabelle Cehlin, 0704 55 72 67,  isabelle.cehlin@bonnierhealthcare.se.

Fortbildningar för den medicinska professionen

Bonnier Healthcares fortbildningar riktar sig främst till läkare, men även till övrig vårdpersonal, och syftar till att öka kunskapen om bland annat symtom, diagnostisering och behandlingsalternativ vid en rad olika diagnoser och tillstånd.

Tillsammans med en kund identifierar NetdoktorPro vilket område som fortbildningen ska beröra och om det finns särskilda aspekter och behandlingar som bör belysas.

Innehållet i fortbildningarna byggs upp tillsammans med en oberoende medicinsk expert som är specialiserad inom det aktuella området.

Patientutbildningar

Bonnier Healthcare erbjuder patientutbildningar för ett flertal diagnoser och hälsotillstånd. Utbildningarna är möjliga tack vare ett ovillkorat ekonomiskt stöd från företag verksamma inom det aktuella sjukdomsområdet.

Syftet med utbildningarna är att kunskapsrusta kroniker inför sitt vårdmöte genom ökad diagnoskunskap och öka insyn i olika behandlingsmöjligheter.

Kurser för ST- och BT-läkare

Bonnier Healthcares kurser för ST- och BT-läkare är framtagna av meriterade ämnesexperter och bearbetade av pedagoger specialiserade på digitalt lärande. Samtliga utbildningar motsvarar Socialstyrelsens kunskapskrav och är certifierade av Lipus.

Läs mer om Bonnier Healthcares utbildningar och tjänster här


Så effektiviseras marknadsinsatserna

Vem förskriver läkemedel och i vilken region sker förskrivningen? Med det webbaserade analysverktyget Drugstats går det att följa förskrivningsutvecklingen över tid. Drugstats ger ingående och lättöverskådlig information om vilka läkemedel som [...]

Utvärderar marknaden inför lansering

Stora möjligheter eller en mättad marknad. Analysverktyget Drugstats ger möjlighet att utvärdera marknadens förutsättningar före lansering. Drugstats är ett webbaserat verktyg som ger ingående och lättöverskådlig information om vilka läkemedel som [...]

Snabb marknadsanalys när du behöver det

Monitend hjälper dig att fastställa nya marknadsmöjligheter på sjukhusmarknaden. Med Monitends marknadsanalys kan du snabbt svara på frågan hur intressant en specifik produktmarknad är. I tre enkla steg hjälper verktyget dig [...]

Så effektiviseras marknadsinsatserna

Vem förskriver läkemedel och i vilken region sker förskrivningen? Med det webbaserade analysverktyget Drugstats går det att följa förskrivningsutvecklingen över tid. Drugstats ger ingående och lättöverskådlig [...]

Utvärderar marknaden inför lansering

Stora möjligheter eller en mättad marknad. Analysverktyget Drugstats ger möjlighet att utvärdera marknadens förutsättningar före lansering. Drugstats är ett webbaserat verktyg som ger ingående och lättöverskådlig [...]

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.