Så kan läkare bidra till att minska spridningen av hepatit C

Delning av injektionsmaterial mellan personer som injicerar droger utgör en av de vanligaste smittvägarna för hepatit C. En beroendeproblematik av detta slag ställer höga krav på vårdgivaren och kräver en ökad kunskap hos samtliga enheter som kommer i kontakt med målgruppen. Nu kan läkare uppdatera sig genom NetdoktorPro:s webbaserade fortbildning om hepatit C vid injektionsmissbruk.

Över 1 600 nya fall av hepatit C rapporterades i Sverige under 2018, visar data från Folkhälsomyndigheten. Majoriteten blev smittade i Sverige. I de fall där smittvägen rapporterades var delning av injektionsmaterial mellan personer som injicerar droger den vanligaste.

– Personer som aktivt eller tidigare injicerat droger är en viktig grupp att behandla för hepatit C-infektion, säger Soo Aleman, överläkare och docent på Medicinsk enhet Infektionssjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Soo Aleman har faktagranskat NetdoktorPro:s uppdaterade fortbildning om hepatit C vid injektionsmissbruk, där syftet är att ge läkare en lägesrapport kring diagnosen samt möjlighet att testa sin egen kunskapsnivå.

Ett patientfall om hepatit C

Fortbildningen består av ett patientfall i fem delar, med kontrollfrågor följt av ett kortare resonemang kring de olika svarsalternativen. Hela fortbildningen tar ungefär en kvart att genomföra och alla svar är anonyma. Den vänder sig till läkare, främst inom beroendevården, men även annan sjukvårdspersonal kan ha stor nytta av informationen.

– NetdoktorPro:s oberoende fortbildningar är ett efterfrågat och enkelt sätt för läkare att kostnadsfritt hålla sig uppdaterade inom olika områden, där man får följa ett patientfall framtaget av några av våra tongivande experter, säger Mats Halldin, medicinsk chef på NetdoktorPro.

Gå direkt till fortbildningen om hepatit C vid injektionsmissbruk här.

Innehållet på VadvetduomHepatitCvidMissbruk.se är sammanställt av NetdoktorPro och är en uppdatering av en tidigare utbildning om hepatit C, lanserad 2016 och framtagen i samarbete med Marianne Alanko Blomé, specialistläkare och medicinskt ansvarig för Sprutbytet, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Den uppdaterade texten i fortbildningen är faktagranskad av Soo Aleman, överläkare och docent på Medicinsk enhet Infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset. Utbildningen genomförs med ekonomiskt stöd av Gilead Sciences Sweden AB. Copyright Bonnier Healthcare Sweden AB 2020.

Kontakt

Mats Halldin
Medicine doktor, ST-läkare i allmänmedicin
Medicinsk chef på NetdoktorPro
E-post: mats.halldin@netdoktorpro.se

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.