Ny fortbildning om typ 2-diabetes och kardiovaskulär sjukdom

Idag lever drygt fem procent med typ 2-diabetes i Sverige och många förväntas dessutom vara drabbade utan att veta om det. Förutom att diabetes på olika sätt ofta innebär begränsningar i vardagen så har dessa patienter också en ökad risk att drabbas av hjärt-kärlkomplikationer. För att öka kunskapen kring sambanden har NetdoktorPro utformat fortbildningen Typ 2-diabetes och kardiovaskulär sjukdom där läkare och annan vårdpersonal nu har möjlighet att ta del av senaste uppdateringarna.

– Vi måste öka kunskapen kring det här, säger överläkare och diabetesansvarig Jarl Hellman, vid Endokrinsektionen, Akademiska sjukhuset i Uppsala, som i samarbete med NetdoktorPro skapat fortbildningen ”Typ 2-diabetes och kardiovaskulär sjukdom”.

Uppskattningsvis lider 450 000 människor just nu av typ 2-diabetes – ett tillstånd vars förekomst ökar med stigande ålder. Samtidigt är också mörkertalet stort och man räknar med att ytterligare 150 000 personer är drabbade. Bland dessa patienter finns en klart ökad risk att på sikt också drabbas av kardiovaskulär sjukdom, särskilt om det samtidigt finns andra riskfaktorer med i bilden såsom högt blodtryck och blodsocker.

– Mycket har hänt de senaste åren vad gäller nya diabetesläkemedel vid typ 2-diabetes och det har dessutom dykt upp betydligt mer evidens med många välgjorda stora studier inom området, säger Jarl Hellman.

Fortbildningen är ett sätt att öka kunskapen kring det senaste inom diabetes och kardiovaskulär sjukdom och utgår från ett patientfall i fem delar. Utbildningen är framförallt riktad till läkare, men även annan sjukvårdspersonal kan ha nytta av informationen. Kursen tar ungefär femton minuter att genomföra och alla svar är anonyma.

Gå direkt till fortbildningen och testa dina kunskaper här.

Typ 2-diabetes och kardiovaskulär sjukdom är en fortbildning för läkare från NetdoktorPro i samarbete med överläkare Jarl Hellman, Endokrinsektionen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Utbildningen genomförs med ekonomiskt stöd av Novo Nordisk Scandinavia AB. Copyright Bonnier Healthcare Sweden AB 2019.

Kontakt

Mats Halldin
Medicine doktor, ST-läkare i allmänmedicin
Medicinsk chef på Netdoktor
E-post: mats.halldin@netdoktorpro.se

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.