Västra Götalandsregionen storsatsar på kunskapsstödet Medibas

Nu får all personal inom den offentligt drivna vården i Västra Götalandsregionen tillgång till kunskapsstödet Medibas.
– Jag kan lita på att mina medarbetare får tillgång till evidensbaserad kunskap och kan uppdatera sig snabbt, säger Gudrun Greim, verksamhetschef Närhälsan Online i Västra Götalandsregionen. 

Tidigare har omkring hälften av Närhälsans vårdcentraler haft tillgång till Medibas. Nu utökar Västra Götalandsregionen antalet licenser till att omfatta drygt 13 000 användare på både vårdcentraler och sjukhus i regionen. 

– Medibas är bra om man vill ha ett gediget kunskapsunderlag för någon sjukdom. Det riktar sig till flera yrkesgrupper och man kan använda det som sjuksköterska, specialistläkare, eller som ung och oerfaren läkare, säger Gudrun Greim. 

Hon uppskattar framförallt att Medibas är uppdaterat, evidensbaserat och anpassat till primärvården. 

– Även fast det är specialister som skriver texterna så riktar de sig till primärvården och det är unikt jämfört med andra kunskapsstöd som finns på marknaden. Medibas har flera patientinformationstexter om sjukdomstillstånd som inte finns på 1177.se. Medibas har även speciella animationer som kompletterar 1177:s information, säger Gudrun Greim. 

Från och med november kan offentligt anställda läkare, sjuksköterskor och annan legitimerad vårdpersonal få tillgång till den digitala tjänsten direkt via regionens datorer.

Kontaktuppgifter
Kundansvarig Medibas
Kafai Wong
Tel: 0739-578 977
E-post: kafai.wong@medibas.se

Operativ Chef Bonnier Healthcare Sweden
Isabelle Cehlin
Tel: 0704-557 267
E-post: isabelle.cehlin@bbm.bonnier.se

Om Medibas
Medibas är en medicinsk kunskapsdatabas som kontinuerligt uppdateras utifrån aktuell forskningsbaserad evidens och de senaste versionerna av nationella riktlinjer. Medibas drivs av läkare och medicinjournalister och kvalitetssäkras av hundratals nationella ämnesexperter.

Medibas är en del av Bonnier Healthcare Sweden – Vi kunskapssäkrar vården.

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.