Patienter vill ha tillförlitlig och personligt anpassad information

Det finns en stor potential i pålästa patienter. Om hälso- och sjukvården på riktigt skulle göra patienter delaktiga i sin egen vård skulle samhället spara både resurser och öka livskvaliteten hos patienterna, det konstaterade ... Läs mer >