Delegering

Delegering

Delegering

Inom den sociala omsorgen uppstår situationer då omsorgspersonal får utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter. För att detta ska ske på ett säkert och tryggt sätt för patienten används delegering. Delegering är en form av arbetsfördelning som används inom vården för att fördela en arbetsuppgift till någon som annars inte skulle få utföra den.

I den här kursen får du veta mer om delegering och hur den ska utföras på rätt sätt. Kursens syfte är att ge grundläggande kunskap och förståelse om delegering. Kursen bygger på Socialstyrelsens regler om delegering och är anpassad för dig som arbetar med social omsorg. Efter avklarad kurs får du ett kursintyg. Kursen är framtagen tillsammans med universitetslektor Lotta Wendel, Malmö universitet.

Kursens innehåll

Block 1 – Vad är delegering?
Vilka uppgifter kan delegeras och vems ansvar är det?

Block 2 – Hur går det till?
Hur går delegeringen till och hur gör du i en nödsituation?

Block 3 – Mer om delegering
Kan en delegering upphöra och vad gäller vid egenvård?

Block 4 – Kunskapskollen
Testa dina kunskaper i kunskapskollen!

Extra kursmaterial
Checklista – att tänka på vid delegering
Checklista – dokumentation av delegeringsbeslut
Läs mer – Socialstyrelsens regler om bedömning av egenvård

Generella kursmål

  • Förståelse för vad delegering är.
  • Känna till hur en delegering ska gå till.
  • Känna till hur en delegering ska dokumenteras.

OM KURSEN

Innehåll
1. Vad är delegering?

2. Hur går det till?

3. Mer om delegering

4. Kunskapskollen

Total kurstid
ca 45 minuter

Målgrupp
Personal inom social omsorg

Förkunskaper
Inga

Vera Rönngard

Vill du veta mer?

Kontakta
Vera Rönngard
+46 701 61 58 49
vera.ronngard@bonnierhealthcare.se

Din ämnesexpert

Lotta Wendel
“Utmaningen ligger i att göra det svåra enkelt”