Fallprevention

Fallprevention

Fallprevention

Fallolyckor bland äldre är ett stort folkhälsoproblem. Det är den tredje vanligaste orsaken till sjukhusvård efter hjärt- och kärlsjukdom och innebär stort lidande. I Sverige avlider varje år cirka 1 500 personer efter att de ramlat – tre gånger fler än de som dör på grund av trafikolyckor.

I den här kursen får du lära dig hur du hjälper äldre att förebygga fall. Efter avklarad kurs får du ett kursintyg. Kursen är framtagen i samarbete med våra ämnesexperter Eva Ekvall Hansson, Agneta Malmgren Fänge och Jimmie Kristensson från Lunds universitet. Kursen ingår i det Vinnovafinansierade projektet MotFall.

Kursens innehåll

Kapitel 1 – Den åldrande kroppen
Det biologiska åldrandet, Övning, Nervsystemet, Övning.

Kapitel 2 – Orsaker till fall
Balanssystemet, Strategier för att hålla balansen, Falla eller inte falla, Övning, Kognitiva funktioner, Övning, En balanserad kost, Risk för undernäring, Faktorer bakom undernäring, Riskbedömning, Övning, Läkemedel, Risker i läkemedelshantering, Fallrisken, Övning.

Kapitel 3 – Du kan hjälpa
Bostad, Träna för att förebygga fall, Hjälpmedel, Bedömningsinstrument, När det händer, ABCDE-metoden, Övning.

Kapitel 4 – Sluttest

Extra kursmaterial
Diskussionsunderlag,
Downton fall risk index,
Läs mer – Den åldrande kroppen,
Läs mer – Nordiska näringsrekommendationer – Presentation (Livsmedelsverket),
Läs mer – Rekommendationer om näring och fysisk aktivitet (Livsmedelsverket),
Läs mer – Protein – Hur mycket är lagom (Livsmedelsverket),
Läs mer – Så minskar du risken att falla (Socialstyrelsen),
Läs mer – Tips och råd för att förhindra fallolyckor – Balansera mera (Socialstyrelsen).

Generella kursmål

  • Förstå hur risk för fall hos äldre kan upptäckas i ett tidigt skede.
  • Förstå hur det går att förhindra att äldre faller
  • Känna till vanliga orsaker för fall hos äldre personer i hemmet.
  • Kunskap om åtgärder i samband med fall.
  • Kunna genomföra fallriskbedömning med bedömningsinstrument.
  • Kunna föreslå basala fallförebyggande åtgärder.

OM KURSEN

Innehåll
1. Den åldrande kroppen

2. Orsaker till fall

3. Du kan hjälpa

4. Sluttest

Total kurstid
ca 45 minuter

Målgrupp
Personal inom hemtjänst och äldreomsorg

Förkunskaper
Inga

Vera Rönngard

Vill du veta mer?

Kontakta
Vera Rönngard
+46 701 61 58 49
vera.ronngard@bonnierhealthcare.se


Våra ämnesexperter från Lunds universitet

Agneta Malmgren Fänge
Agneta Malmgren Fänge
Docent i arbetsterapi

Fotograf: Åsa Hansdotter

Jimmie Kristensson
Jimmie Kristensson
Docent i vårdvetenskap
Fotograf: Åsa Hansdotter 
Eva Ekvall Hansson
Eva Ekvall Hansson
Docent i fysioterapi
Fotograf: Anna Mansfeld