Sekretess och tystnadsplikt

Sekretess och tystnadsplikt

Sekretess och tystnadsplikt

Du som arbetar inom omsorgen får veta saker om människorna du möter i ditt arbete. Mycket av det du får veta är uppgifter som är belagda med sekretess. Det betyder att du har tystnadsplikt och inte får lämna vidare informationen till någon annan.

Den här kursen handlar om hur du ska hantera sekretessen och tystnadsplikten i ditt arbete. Kursen är framtagen tillsammans med universitetslektor Lotta Wendel, Malmö universitet.

Kursens innehåll

Block 1 – Brukaren
Sekretess och tystnadsplikt, Informationsbärare, Att komma i kontakt med socialtjänsten, Förtroende för vården, Individens integritet, Offentlig eller privat? Testa dig själv, Sekretess och tystnadsplikt i praktiken.

Block 2 – Hur fungerar sekretess?
Sekretessens uppbyggnad, Luckorna, Sekretess mot patienten själv, Närstående, Testa dig själv, Barnets integritetsskydd.

Block 3 – Myndigheter
Polisen, Utlämnande av information till hälso- och sjukvården, Testa dig själv, Försäkringsbolag och arbetsgivare, Integritetsskydd gentemot Försäkringskassan.

Block 4 – Kunskapskollen
Testa dina kunskaper med praktikfall i kunskapskollen!

Extra kursmaterial
Läs mer – Sekretess- och tystnadspliktsgränser (Socialstyrelsen)

Generella kursmål 

  • Kunskap om vad sekretess och tystnadsplikt innebär.
  • Kunskap om reglerna kring sekretess och tystnadsplikt.
  • Kunskap om hur sekretessen ska genomföras.
  • Kunskap om skyldigheten att lämna ut vissa uppgifter till myndigheter.

OM KURSEN

Innehåll
1. Brukaren

2. Hur fungerar sekretess?

3. Myndigheter

4. Kunskapskollen

Total kurstid
ca 50 minuter

Målgrupp
Personal inom social omsorg

Förkunskaper
Inga

Vera Rönngard

Vill du veta mer?

Kontakta
Vera Rönngard
+46 701 61 58 49
vera.ronngard@bonnierhealthcare.se

Din ämnesexpert

Lotta Wendel
“Utmaningen ligger i att göra det svåra enkelt”