Handledarutbildning för sjukvårdspersonal

Handledarutbildning för sjukvårdspersonal

Den här utbildningen är en grundläggande digital handledarutbildning inom Hälso- och sjukvård för sjukvårdspersonal. Utbildningen uppfyller nödvändiga kunskapsmål och bygger på aktiva lärandeformer med teoretisk förankring och möjlighet att träna på återkoppling, bedömning och reflektion.

Kursen tar ca 3.5h och är uppdelad på 5 olika delkurser samt ett avslutande test, som med fördel kan göras vid olika tillfällen. Denna utbildning är väl lämpad för dig som är sjukvårdspersonal, sjuksköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut m fl. Det föreligger formella krav på akademisk kompetens för handledning.

Kursens målsättning är att kursdeltagarna förvärvar grundläggande kunskap om pedagogiska modeller som är applicerbara inom vårdenheter och som både studenter och nyanställda samt handledare finner utvecklande för att handleda en blivande kollega.

Pedagogisk metod

Kursen är helt anpassad för digitalt lärande. Innehållet består av texter, animationer, film och extra inläsningsmaterial. Utöver teori förväntas kursdeltagaren genomföra ett antal praktiska moment och reflektionsövningar. Kunskapstester finns efter varje avsnitt och kursen avslutas med ett sluttest (examination). Kursen är tillgänglig under 12 månader från start så deltagaren kan gå tillbaka och repetera vissa delar och använda utbildningen som en källa för information ifrån under denna tid. Eftersom kursen är webbaserad finns inga fasta kurstillfällen. Inga särskilda systemkrav krävs, endast internetuppkoppling. Efter anmälan skickas e-post ut med användarnamn och lösenord. Därefter kan kursen påbörjas och genomföras i egen takt. Support finns tillgänglig under kontorstid (vardagar).

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till alla som handleder i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under såväl (läkarutbildning) som medellånga medicin- och vårdutbildningar (arbetsterapeut, audionom, biomedicinsk analytiker, fysioterapeut samt olika sköterskeyrken såsom sjuksköterska, distriktssjuksköterska och barnmorska).

Mer information om kursen

  • Kursexpert:
    – Remy Waardenburg, specialistläkare i allmänmedicin, redaktör Medibas
    – Anders Jonasson, jur. kand
    – Andrea Dahlman, leg sjuksköterska och barnmorska
  • Kurstiden uppskattas till cirka 3,5 timmar.
  • Pris: 4495 kr (exkl moms).

OM KURSEN

Innehåll
1. Brukaren

2. Hur fungerar sekretess?

3. Myndigheter

4. Kunskapskollen

Total kurstid
ca 50 minuter

Målgrupp
Personal inom social omsorg

Förkunskaper
Inga

Kursinnehåll

Delmål 1: Vad är handledning?

Delmål 2: Metoder för handledarskap
Delmål 3: Utveckling av kompetens
Delmål 4: Ansvar, roller och återkoppling
Delmål 5: Kompetensbedömning
Sluttest

Beställningar och frågor

Köp kursen här »

Vid frågor kring utbildningen vänligen kontakta Kafai Wong:
E-post: kafai.wong@medibas.se
Telefon: 073 957 89 77

Beställningar och frågor

Köp kursen här »

Vid frågor kring utbildningen vänligen kontakta Kafai Wong:
E-post: kafai.wong@medibas.se
Telefon: 073 957 89 77

Vera Rönngard

Vill du veta mer?

Kontakta
Vera Rönngard
+46 701 61 58 49
vera.ronngard@bonnierhealthcare.se