Introduktionskurs för omsorgspersonal

Introduktionskurs för omsorgspersonal

Introduktionskurs för omsorgspersonal

Den sociala omsorgen bygger på tanken om människors lika värde. Samhället har ett ansvar för människor som behöver stöd och hjälp av olika anledningar. Din roll är viktig eftersom människorna du möter är i en utsatt situation och beroende av din hjälp. Det finns mycket att lära sig och i den här kursen får du en första, grundläggande förståelse för vad ditt arbete handlar om.

I den här kursen får du lära dig grunderna om de viktigaste reglerna du måste kunna för att brukarna ska få det bemötande och den vård de har rätt till och för att verksamheten ska fungera. Efter avklarad kurs får du ett kursintyg. Kursen är framtagen tillsammans med universitetslektor Lotta Wendel, Malmö universitet.

Kursens innehåll

Block 1 – Introduktion

Block 2 – Sekretess & tystnadsplikt
Brukaren, Snabbkollen, Tystnadsplikten, Myndigheterna, Snabbkollen.

Block 3 – Information & samtycke
Samtyckesregler, Hypotetiskt samtycke, Skydds- och tvångsåtgärder, Handla i nöd, Exempel – Nattugglan.

Block 4 – Delegering
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Beslut om delegering, Formell och reell kompetens, Snabbkollen.

Block 5 – Dokumentation
Exempel på dokumentation, Hur ska jag skriva? Formuleringar.

Block 6 – Lex Sarah
Vad är ett missförhållande? Vad ska rapporteras? Exempel på missförhållanden, Rapporten, Exempel – Solugglan.

Block 7 – Kunskapstest
Testa dina kunskaper!

Extra kursmaterial
Checklista – att tänka på vid dokumentation
Checklista – lex Sarah
Checklista – dokumentation av delegeringsbeslut
Läs mer – För vems skull? Om tvång och skydd i demensvården (Svenskt Demenscentrum)
Läs mer – Bedömningen av om en hälso- och sjukvårds­åtgärd kan utföras som egenvård (Socialstyrelsen)

Generella kursmål

  • Förståelse för rollen och dess förutsättningar.
  • Kunskap om vad sekretess och tystnadsplikt innebär.
  • Kunskap om samtyckesregler.
  • Kunskap om delegering.
  • Kunskap om dokumentation.
  • Kunskap om lex Sarah.

OM KURSEN

Innehåll
1. Introduktion

2. Sekretess & tystnadsplikt

3. Information & samtycke

4. Delegering

5. Dokumentation

6. Lex Sarah

7. Kunskapstest

Total kurstid
ca 45 minuter

Målgrupp
Nyanställda inom omsorgen

Förkunskaper
Inga

Vera Rönngard

Vill du veta mer?

Kontakta
Vera Rönngard
+46 701 61 58 49
vera.ronngard@bonnierhealthcare.se

Din ämnesexpert

Lotta Wendel
“Utmaningen ligger i att göra det svåra enkelt”