Skydds- och begränsningsåtgärder

Skydds- och begränsningsåtgärder

Skydds- och begränsningsåtgärder

Du vill ge så bra vård och omsorg som möjligt till personer med demenssjukdom, men vissa situationer kan vara svåra att hantera på ett sätt som överensstämmer med lagen. Ibland är det svårt att avgöra om egna lösningar följer lagen eller inte.

Den här kursen ökar din medvetenhet i situationer då det inte finns några givna eller självklara svar. Kursen är framtagen tillsammans med universitetslektor Lotta Wendel, Malmö universitet.

Kursens innehåll

Kapitel 1 – Begrepp och lagar
Hälso- och sjukvårdens mål, Ordlista, Patientens delaktighet vid vård, Vem är skyldig att ge vård? Lagar.

Kapitel 2 – Information och samtycke
Information om vård och behandling, Snabbkollen, Informerat samtycke, Snabbkollen.

Kapitel 3 – Skydd och begränsningar
Vård till beslutsoförmögna, Hypotetiskt samtycke, Snabbkollen, Vem bestämmer och kan ta beslut för en person? När är skydds- och begränsningsåtgärder tillåtna? Nödregler.

Kapitel 4 – Kunskapskollen
Testa dina kunskaper!

Extra kursmaterial
Läs mer – För vems skull – E-bok från Svenskt Demenscentrum
Checklista – Information till patienten
Checklista – Lagar kortversion
Checklista – Lagar långversion
Checklista – Informerat samtycke
Checklista – Hypotetiskt samtycke
Checklista – Skydds- och begränsningsåtgärder

Generella kursmål

  • Kunskap om förutsättningar för vård vid demenssjukdom.
  • Kunskap om kravet att informera.
  • Kunskap om samtyckesregler.
  • Kunskap om när man får använda skydds- och begränsningsåtgärder.
  • Kunskap om hypotetiskt samtycke.

OM KURSEN

Innehåll
1. Begrepp och lagar

2. Information och samtycke

3. Skydd och tvång

4. Kunskapskollen

Total kurstid
ca 50 minuter

Målgrupp
Personal inom omsorgen

Förkunskaper
Inga

Vera Rönngard

Vill du veta mer?

Kontakta
Vera Rönngard
+46 701 61 58 49
vera.ronngard@bonnierhealthcare.se

Din ämnesexpert

Lotta Wendel
“Utmaningen ligger i att göra det svåra enkelt”