Detaljerad förskrivningsdata stöttar marknadsarbetet

Hur effektiva är era marknadsinsatser? Analysverktyget Drugstats visar om ni når de uppsatta målen.

Drugstats ger användare lättöverskådlig information om vilka läkemedel som förskrivs i den svenska vården fördelat på ålder, kön, region, verksamhetsinriktning och förskrivningsperiod. Drugstats kombinerar patient- och förskrivningsdata från läkemedelsregistret med demografi.

– I Drugstats kan du exempelvis se att förskrivningen av melatonin till barn har ökat kraftigt under de senaste åren. Du kan även se hur förskrivningen skiljer sig åt mellan de olika regionerna och vilka verksamhetsinriktningar som förskriver vad i en specifik region. Om ett läkemedel går på två olika terapier kan du även se vilken typ av verksamhetsinriktning som förskrivit preparatet, säger Lova Karnell, affärsområdeschef Pharma på Bonnier Healthcare.

Förskrivningsutveckling och marknadspotential för preparat

Drugstats gör det möjligt att följa ett preparats förskrivningsutveckling över tid.

– Det innebär att du direkt kan analysera hur effektiva marknadsinsatserna för ett specifikt läkemedel har varit. Har läkarna fått kännedom om preparatet och går det att avläsa en ökad förskrivning? Du får även en överblick av hur stor marknaden är för ett visst preparat i Sverige. Får man en fråga från huvudkontoret i Europa om den svenska marknaden kan man enkelt se hur mycket som förskrivs och få en bild av marknadspotentialen, säger Lova Karnell.

Läkemedelsnamn eller aktiv substans 

Drugstats har funnits på marknaden sedan 2014 och kan ställas in på läkemedelsnamn eller aktiv substans. Därefter redovisas förskrivning fördelat på exempelvis förskrivningsregion, ålder, kön, verksamhetsinriktning och förskrivningsperiod. Tydlig grafik används för att synliggöra förändringar över tid och all information kan exporteras och sparas lokalt.

Läs mer om Drugstats

För ytterligare information kontakta Lisa Axelsson, Client Relations Associate, Bonnier Pharma Insights: +46 (0) 70 205 71 72 eller lisa.pm.axelsson@bonnierpharmainsights.se


Vill du få en tydligare marknadsöverblick?

En effektiv analys – med Pharma Monitor Express kan läkemedelsbolag enkelt både överblicka och noggrant studera marknaden. Pharma Monitor Express är ett affärsoptimerande analysverktyg som visualiserar försäljningsstatistik och lägger grunden för en [...]

  • lisa-axelsson

Så effektiviseras marknadsinsatserna

Vem förskriver läkemedel och i vilken region sker förskrivningen? Med det webbaserade analysverktyget Drugstats går det att följa förskrivningsutvecklingen över tid. Drugstats ger ingående och lättöverskådlig information om vilka läkemedel som [...]

Utvärderar marknaden inför lansering

Stora möjligheter eller en mättad marknad. Analysverktyget Drugstats ger möjlighet att utvärdera marknadens förutsättningar före lansering. Drugstats är ett webbaserat verktyg som ger ingående och lättöverskådlig information om vilka läkemedel som [...]

Snabb marknadsanalys när du behöver det

Monitend hjälper dig att fastställa nya marknadsmöjligheter på sjukhusmarknaden. Med Monitends marknadsanalys kan du snabbt svara på frågan hur intressant en specifik produktmarknad är. I tre enkla steg hjälper verktyget dig [...]

Vill du få en tydligare marknadsöverblick?

En effektiv analys – med Pharma Monitor Express kan läkemedelsbolag enkelt både överblicka och noggrant studera marknaden. Pharma Monitor Express är ett affärsoptimerande analysverktyg som visualiserar försäljningsstatistik och lägger grunden för en [...]

  • lisa-axelsson

Så effektiviseras marknadsinsatserna

Vem förskriver läkemedel och i vilken region sker förskrivningen? Med det webbaserade analysverktyget Drugstats går det att följa förskrivningsutvecklingen över tid. Drugstats ger ingående och lättöverskådlig information om vilka läkemedel som [...]

Utvärderar marknaden inför lansering

Stora möjligheter eller en mättad marknad. Analysverktyget Drugstats ger möjlighet att utvärdera marknadens förutsättningar före lansering. Drugstats är ett webbaserat verktyg som ger ingående och lättöverskådlig information om vilka läkemedel som [...]

Snabb marknadsanalys när du behöver det

Monitend hjälper dig att fastställa nya marknadsmöjligheter på sjukhusmarknaden. Med Monitends marknadsanalys kan du snabbt svara på frågan hur intressant en specifik produktmarknad är. I tre enkla steg hjälper verktyget dig [...]

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.