Vassare verktyg ger bättre upphandling av läkemedel

Bonnier Pharma Insights verktyg Monitend ger kunderna ökade möjligheter till förbättrad ROI på upphandlade läkemedel i slutenvården.

I slutet av april lanserade Bonnier Pharma Insights (ett varumärke inom Bonnier Healthcare Sweden) en ny version av upphandlingsverktyget Monitend, med en rad nya och förbättrade funktionaliteter.

– Vi ser att kundernas förmåga att planera sina strategier i god tid inför anbudsperioderna lyfts betänkligt av vår nya funktionalitet. Vi ser till att inga anbud missas, att helhetsbilden finns när man behöver den och presenterar en överlägsen marknadsanalys på regionsbasis, säger Fredrik Andersson, global director Bonnier Healthcare.

Konkret analysstöd för optimerad läkemedelsupphandling

Den nya versionen innehåller bland annat fler sökmöjligheter, tydligare presenterad försäljningsdata och en förbättrad överblick av kontraktslängder, förlängningsoptioner, pris och annan anbudsväsentlig information.

– Marknaden för upphandlade läkemedel är komplex och informationsläget är utspritt och ojämnt. Vi har kraftsamlat för att ge en så samlad och överskådlig bild som möjligt. Parat med konkreta analysstöd som flerårig pris- och kontraktshistorik samt kontinuerligt uppdaterad försäljningsstatistik, känner vi oss trygga med att kunna bidra till att optimera våra kunders affärer inom slutenvårdens upphandlingar, säger Fredrik Andersson.

Läs mer om Monitend här

För ytterligare information, kontakta Lisa Axelsson, Client Relations Associate, Bonnier Pharma Insights: +46 (0) 70 205 71 72 eller lisa.pm.axelsson@bonnierpharmainsights.se


Vill du få en tydligare marknadsöverblick?

En effektiv analys – med Pharma Monitor Express kan läkemedelsbolag enkelt både överblicka och noggrant studera marknaden. Pharma Monitor Express är ett affärsoptimerande analysverktyg som visualiserar försäljningsstatistik och lägger grunden för en [...]

  • lisa-axelsson

Så effektiviseras marknadsinsatserna

Vem förskriver läkemedel och i vilken region sker förskrivningen? Med det webbaserade analysverktyget Drugstats går det att följa förskrivningsutvecklingen över tid. Drugstats ger ingående och lättöverskådlig information om vilka läkemedel som [...]

Utvärderar marknaden inför lansering

Stora möjligheter eller en mättad marknad. Analysverktyget Drugstats ger möjlighet att utvärdera marknadens förutsättningar före lansering. Drugstats är ett webbaserat verktyg som ger ingående och lättöverskådlig information om vilka läkemedel som [...]

Snabb marknadsanalys när du behöver det

Monitend hjälper dig att fastställa nya marknadsmöjligheter på sjukhusmarknaden. Med Monitends marknadsanalys kan du snabbt svara på frågan hur intressant en specifik produktmarknad är. I tre enkla steg hjälper verktyget dig [...]

Vill du få en tydligare marknadsöverblick?

En effektiv analys – med Pharma Monitor Express kan läkemedelsbolag enkelt både överblicka och noggrant studera marknaden. Pharma Monitor Express är ett affärsoptimerande analysverktyg som visualiserar försäljningsstatistik och lägger grunden för en [...]

  • lisa-axelsson

Så effektiviseras marknadsinsatserna

Vem förskriver läkemedel och i vilken region sker förskrivningen? Med det webbaserade analysverktyget Drugstats går det att följa förskrivningsutvecklingen över tid. Drugstats ger ingående och lättöverskådlig information om vilka läkemedel som [...]

Utvärderar marknaden inför lansering

Stora möjligheter eller en mättad marknad. Analysverktyget Drugstats ger möjlighet att utvärdera marknadens förutsättningar före lansering. Drugstats är ett webbaserat verktyg som ger ingående och lättöverskådlig information om vilka läkemedel som [...]

Snabb marknadsanalys när du behöver det

Monitend hjälper dig att fastställa nya marknadsmöjligheter på sjukhusmarknaden. Med Monitends marknadsanalys kan du snabbt svara på frågan hur intressant en specifik produktmarknad är. I tre enkla steg hjälper verktyget dig [...]

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.