Utvärderar marknaden inför lansering

Stora möjligheter eller en mättad marknad. Analysverktyget Drugstats ger möjlighet att utvärdera marknadens förutsättningar före lansering.

Drugstats är ett webbaserat verktyg som ger ingående och lättöverskådlig information om vilka läkemedel som förskrivs i den svenska vården fördelat på ålder, kön, region, verksamhetsinriktning och förskrivningsperiod.

Användare får detaljerade insikter som kan användas för att analysera potentialen för ett läkemedel på en viss marknad. Drugstats ger svar på vilka läkemedel som förskrivs och hur mycket som förskrivs.

– Konkurrensen på marknaden är hård och för att kunna fatta rätt beslut behövs ett kvalificerat beslutsunderlag. Att kunna utvärdera marknadens förutsättningar före lansering kan vara avgörande för hur framgångsrik lanseringen blir, säger Lisa Axelsson, Portfolio Manager på Bonnier Healthcare.

Överraskande förskrivningsmönster

Med Drugstats lär användare känna marknaden bättre. Verktyget används av både original- och generikabolag.

– Många av våra Drugstats-kunder är originalbolag men vi märker av ett tydligt ökat intresse från generikabolag, säger Lisa Axelsson.

Med Drugstats får användare även fördjupade och nya insikter i ett läkemedels förskrivningsmönster och det går till exempel att se hur förskrivningen sett ut i en viss region under en viss period.

– Det gör Drugstats till ett värdefullt verktyg i marknadsarbetet. Genom att analysera förskrivningsmönstren före, under och efter en marknadsinsats så får man svart på vitt hur effektiv en insats har varit. Drugstats kan även användas för att identifiera regioner med sämre förskrivning och därmed signalera var marknadsinsatser är nödvändiga, säger Lisa Axelsson.

Användarvänligt

Drugstats har ett intuitivt gränssnitt med tydliga funktioner. Användare kan välja att söka på ett specifikt läkemedel eller en aktiv substans. Datan presenteras överskådligt och strukturerat i olika flikar och all data går enkelt att exportera till Excel.

Våra kunder tycker att Drugstats är både enkelt och smidigt att använda. Det går snabbt att få insikter och det finns stora möjligheter att anpassa användningen av verktyget för att möta precis de behov som man har i den egna verksamheten, säger Lisa Axelsson.

För ytterligare information, kontakta Lisa Axelsson, Portfolio Manager, Bonnier Pharma Insights: +46 (0) 70 205 71 72 eller lisa.pm.axelsson@bonnierpharmainsights.se


Vill du få en tydligare marknadsöverblick?

En effektiv analys – med Pharma Monitor Express kan läkemedelsbolag enkelt både överblicka och noggrant studera marknaden. Pharma Monitor Express är ett affärsoptimerande analysverktyg som visualiserar försäljningsstatistik och lägger grunden för en [...]

  • lisa-axelsson

Så effektiviseras marknadsinsatserna

Vem förskriver läkemedel och i vilken region sker förskrivningen? Med det webbaserade analysverktyget Drugstats går det att följa förskrivningsutvecklingen över tid. Drugstats ger ingående och lättöverskådlig information om vilka läkemedel som [...]

Utvärderar marknaden inför lansering

Stora möjligheter eller en mättad marknad. Analysverktyget Drugstats ger möjlighet att utvärdera marknadens förutsättningar före lansering. Drugstats är ett webbaserat verktyg som ger ingående och lättöverskådlig information om vilka läkemedel som [...]

Snabb marknadsanalys när du behöver det

Monitend hjälper dig att fastställa nya marknadsmöjligheter på sjukhusmarknaden. Med Monitends marknadsanalys kan du snabbt svara på frågan hur intressant en specifik produktmarknad är. I tre enkla steg hjälper verktyget dig [...]

  • lisa-axelsson

Så effektiviseras marknadsinsatserna

Vem förskriver läkemedel och i vilken region sker förskrivningen? Med det webbaserade analysverktyget Drugstats går det att följa förskrivningsutvecklingen över tid. Drugstats ger ingående och lättöverskådlig [...]

Utvärderar marknaden inför lansering

Stora möjligheter eller en mättad marknad. Analysverktyget Drugstats ger möjlighet att utvärdera marknadens förutsättningar före lansering. Drugstats är ett webbaserat verktyg som ger ingående och lättöverskådlig [...]

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.