Digitala GxP utbildningar ger organisationen ökad flexibilitet

De digitala GxP- utbildningarna är framtagna som grund- och repetitionsutbildningar inom Good Clinical Practice (GCP) och Good Distribution Practice (GDP).

GDP-utbildningen vänder sig till personer inom läkemedelsföretag med ansvar för förvaring och distribution, distributörer samt transportörer. GCP-utbildningen vänder sig till alla som arbetar med kliniska prövningar inom läkemedelsindustrin, hälso- och sjukvården (prövare och forskningssjuksköterskor) och andra som kommer i kontakt med kliniska prövare.

- Utbildningarna ger en bra grundkunskap om de regelverk och krav tillståndsmyndigheterna ställer på aktörer inom respektive område, säger Vera Rönngard, Portfolio Manager Bonnier Healthcare.

Flexibelt upplägg

Utbildningarna är klara att användas i organisationen direkt men kan även skräddarsys efter verksamhetens behov. Då all utbildning sker digitalt kan både kursstart och genomförande anpassas utefter ordinarie arbetsuppgifter. All aktivitet är spårbar på såväl individ- som central nivå.

- De digitala GCP och GDP-utbildningar är effektiva och utbildar medarbetare lättillgängligt när det såväl passar dem som organisationen som bäst, säger Vera Rönngard, Portfolio Manager Bonnier Healthcare.

Utbildningarna är framtagna i samarbete med ledande ämnesexperter. 

Anders Hellgren är kursansvarig för GCP och Katarina Elgenstierna är kursansvarig för GDP. Båda har dokumenterad och gedigen erfarenhet av respektive område. Vidare uppfyller GCP-utbildningen kraven för ICH GCP Investigator Site Personal Training som identifieras av TransCelerate BioPharma, INC. Och är nödvändigt för att möjliggöra ömsesidigt erkännande av GCP-utbildning för prövare.

Fördelar i korthet

  • All personal behöver inte samma omfattning av en utbildning. Enskilda block kan enkelt lyftas ut från en utbildning och därmed effektivisera utbildningsprocessen.
  • Rätt utbildning till rätt användare vid rätt tidpunkt
  • Tidseffektivt, går att dela upp och genomföra i den takt deltagarna önskar och hinner.
  • Spårbarhet, all aktivitet sparas i systemet och är lätt att följa.
  • Möjlighet att repetera.
  • Utbildning anpassad för digitalt lärande med film, text, animationer, quiz och frågor.
  • Kursintyg efter godkänd genomförd utbildning.

Läs mer om GxP-kurserna från Bonnier Academy

För mer information kontakta Portfolio Manager, Vera Rönngard, tel: 070 161 58 49, e-post: vera.ronngard@bonnierhealthcare.se


Vill du få en tydligare marknadsöverblick?

En effektiv analys – med Pharma Monitor Express kan läkemedelsbolag enkelt både överblicka och noggrant studera marknaden. Pharma Monitor Express är ett affärsoptimerande analysverktyg som visualiserar försäljningsstatistik och lägger grunden för en [...]

Anmäl dig till progresstest 2022

I höst genomförs progresstestet för ST-läkare inom allmänmedicin för tredje gången. Inför årets test har utveckling skett inom uppföljning och statistik. För dig som har ett aktivt Medibas-abonnemang ingår progresstestet i abonnemanget. [...]

Samarbete med Specialistföreningar

Bonnier Healthcare Sweden arbetar för att kunskapssäkra vården. I varje enskilt möte med vården ska patienten känna sig trygg i att den personal man träffar har tillgång till aktuell och evidensbaserad [...]

  • lisa-axelsson

Så effektiviseras marknadsinsatserna

Vem förskriver läkemedel och i vilken region sker förskrivningen? Med det webbaserade analysverktyget Drugstats går det att följa förskrivningsutvecklingen över tid. Drugstats ger ingående och lättöverskådlig information om vilka läkemedel som [...]

  • lisa-axelsson

Så effektiviseras marknadsinsatserna

Vem förskriver läkemedel och i vilken region sker förskrivningen? Med det webbaserade analysverktyget Drugstats går det att följa förskrivningsutvecklingen över tid. Drugstats ger ingående och lättöverskådlig [...]

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.