Medibas kunskapssäkrar vården

Lättillgänglig information som ger vården kunskapsstöd. Med Medibas kan tid till diagnos förkortas och patientens compliance öka.

Medibas är ett digitalt och evidensbaserat verktyg som ger hälso- och sjukvårdspersonal information om symtom, behandlingsrekommendationer och aktuella riktlinjer inom alla relevanta kliniska områden inom svensk bassjukvård. Innehållet uppdateras kontinuerligt utifrån nya vetenskapliga rön och nationella riktlinjer av en redaktion med erfarna allmänläkare.

– Med Medibas kan läkare enkelt hålla sig uppdaterade om bästa sättet att behandla just det tillstånd som patienten söker för. Det kan förkorta tid till diagnos samtidigt som läkaren känner trygghet i sin behandling av patienten och tillfredställelse i en kontinuerlig fortbildning, säger Isabelle Cehlin, specialistläkare och vd på Bonnier Healthcare.

Kunskapsstöd i beslutsprocessen

Medibas har ett användarvänligt och funktionellt gränssnitt och användare kan snabbt och enkelt hitta den information de söker. Verktyget kan användas både inför, under och efter patientmötet och innehåller information om cirka 2 000 sjukdomar och tillstånd

– Genom att tillhandahålla det aktuella kunskapsläget blir Medibas ett kunskapsstöd för behandlande personal och informationen fungerar som underlag i beslutsprocessen, säger Isabelle Cehlin.

I Medibas finns även en symtomguide som används av sjuksköterskor i dialogen med patienter inför deras läkarbesök.

– Den tar upp vilka frågor som läkaren kommer att ställa under besöket. Därmed hinner patienterna tänka igenom svaren före besöket och det finns möjlighet att hitta rätt behandling fortare, säger Isabelle Cehlin.

Förbättrad compliance med patientinformation

Kopplat till varje sjukdom eller tillstånd i Medibas finns lättförståelig patientinformation som behandlade läkare kan skriva ut och skicka med patienten efter besöket. Informationen belyser områden som exempelvis symtom och behandling.

– Även om en läkare har gett fullständig information under mötet så betyder inte det att patienten har tagit till sig allting. Genom att läsa igenom informationen efteråt ökar patienten sin förståelse för sitt tillstånd och behandling vilket i sin tur ökar compliance, säger Isabelle Cehlin.

Läs mer om Medibas

För ytterligare information kontakta Kafai Wong, kundansvarig, Medibas: +46 (0) 73 957 89 77 eller kafai.wong@medibas.se


  • kunskapstest-i-onkologi

Kunskapstest för ST i onkologi!

I vår genomför Svensk Onkologisk Förening för andra året i rad ett progressionstest tillsammans med Bonnier Healthcare Sweden. Målgrupp är landets drygt 50 ST-läkare inom onkologi. Syftet är att ge den [...]

Anmäl dig till progresstest 2022

I höst genomförs progresstestet för ST-läkare inom allmänmedicin för tredje gången. Inför årets test har utveckling skett inom uppföljning och statistik. För dig som har ett aktivt Medibas-abonnemang ingår progresstestet i abonnemanget. [...]

”De har dokumenterad och gedigen erfarenhet”

Bonnier Academy lanserar digitala GCP- och GDP-utbildningar. Utbildningarna är framtagna i samarbete med Anders Hellgren och Katarina Elgenstierna. ”De är ledande inom sitt respektive område”, säger Anders Jonasson, Bonnier Academy. Utbildningarna [...]

Det öppnar för nya behandlingar

Ökad patientkunskap kan öppna dörren till nya behandlingar. ”Många patienter får inte tillgång till läkemedel som skulle kunna göra en avsevärd skillnad”, säger Besima Aho, publisher och ansvarig utgivare för Netdoktor. [...]

  • kunskapstest-i-onkologi

Kunskapstest för ST i onkologi!

I vår genomför Svensk Onkologisk Förening för andra året i rad ett progressionstest tillsammans med Bonnier Healthcare Sweden. Målgrupp är landets drygt 50 ST-läkare inom onkologi. Syftet är att ge den [...]

Anmäl dig till progresstest 2022

I höst genomförs progresstestet för ST-läkare inom allmänmedicin för tredje gången. Inför årets test har utveckling skett inom uppföljning och statistik. För dig som har ett aktivt Medibas-abonnemang ingår progresstestet i abonnemanget. [...]

”De har dokumenterad och gedigen erfarenhet”

Bonnier Academy lanserar digitala GCP- och GDP-utbildningar. Utbildningarna är framtagna i samarbete med Anders Hellgren och Katarina Elgenstierna. ”De är ledande inom sitt respektive område”, säger Anders Jonasson, Bonnier Academy. Utbildningarna [...]

Det öppnar för nya behandlingar

Ökad patientkunskap kan öppna dörren till nya behandlingar. ”Många patienter får inte tillgång till läkemedel som skulle kunna göra en avsevärd skillnad”, säger Besima Aho, publisher och ansvarig utgivare för Netdoktor. [...]

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.