anna nager

Medibas – kunskapsstödet för primärvårdsläkare växer

Drygt 80 procent av alla primärvårdsläkare i Sverige har tillgång till kunskapsstödet Medibas. Nyligen tecknade Region Skåne och Region Kalmar avtal vilket adderar nästan 4000 nya användare till kunskapsstödet. 

Teamet bakom Medibas består av erfarna allmänläkare, de flesta är dessutom i olika grad kliniskt verksamma. Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin är chefredaktör för Medibas. Hon och hennes team drivs av att skapa en produkt som primärvården har användning och nytta av i den kliniska vardagen. 

– Det är förstås väldigt roligt att fler ansluter till Medibas. Vi lägger ner mycket hjärta och hjärna i tjänsten som vi nu kan se effekten av när fler och fler regioner ansluter sig. Det är oerhört glädjande. Samtliga i redaktionen är själva allmänläkare och alla vill göra en produkt som är så bra och funktionell som möjligt för kollegor i Sverige, säger Anna Nager. 

Genom avtal med såväl regioner som privata vårdaktörer får primärvården tillgång till tjänsten. Med Medibas kan tid till diagnos förkortas och patientens compliance öka.

Enkel navigering och tillgänglighet uppskattas

Över 5000 kliniska texter gör Medibas till Sveriges mest omfattande kunskapsstöd. Linda Käll, ansvarig för produktgenomgång av tjänsten träffar användarna vid onboarding av Medibas.

– När användarna själva uttryckt vad de är nöjda med lyfter de framför allt lättillgängligheten till information och patientinformationstexterna som två viktiga och uppskattade delar, säger hon.

Patientinformationen används flitigt av läkarna och med den senaste uppdateringen av kunskapsstödet går det enkelt att digitalt dela med sig av informationen till patienter.

Kort om Medibas: 

Medibas är ett digitalt och evidensbaserat verktyg som ger hälso- och sjukvårdspersonal information om symtom, behandlingsrekommendationer och aktuella riktlinjer inom alla relevanta kliniska områden inom svensk bassjukvård. Innehållet uppdateras kontinuerligt utifrån nya vetenskapliga rön och nationella riktlinjer av en redaktion med erfarna allmänläkare.

Vi som jobbar i Medicinska redaktionen

Systerredaktioner:
Norge, Norsk Elektronisk Legehåndbok, NEL
Tyskland, Deximed 

Vill du veta mer om Medibas kontakta vår kundansvarig:
Kafai Wong, kafai.wong@medibas.se, 073 - 957 89 77

Medibas.se


  • kunskapstest-i-onkologi

Kunskapstest för ST i onkologi!

I vår genomför Svensk Onkologisk Förening för andra året i rad ett progressionstest tillsammans med Bonnier Healthcare Sweden. Målgrupp är landets drygt 50 ST-läkare inom onkologi. Syftet är att ge den [...]

Medibas Anna Nager leder skandinavisk tidskrift

Medibas chefredaktör Anna Nager har fått uppdraget att leda Scandinavian Journal of Primary Health Care (SJPHC), en vetenskaplig tidskrift vars huvuduppdrag är att publicera refereegranskade vetenskapliga originalartiklar inom allmänmedicin. Tidskriften ligger [...]

Vill du få en tydligare marknadsöverblick?

En effektiv analys – med Pharma Monitor Express kan läkemedelsbolag enkelt både överblicka och noggrant studera marknaden. Pharma Monitor Express är ett affärsoptimerande analysverktyg som visualiserar försäljningsstatistik och lägger grunden för en [...]

Anmäl dig till progresstest 2022

I höst genomförs progresstestet för ST-läkare inom allmänmedicin för tredje gången. Inför årets test har utveckling skett inom uppföljning och statistik. För dig som har ett aktivt Medibas-abonnemang ingår progresstestet i abonnemanget. [...]

Samarbete med Specialistföreningar

Bonnier Healthcare Sweden arbetar för att kunskapssäkra vården. I varje enskilt möte med vården ska patienten känna sig trygg i att den personal man träffar har tillgång till aktuell och evidensbaserad [...]

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.