Pressrelease: GCP- och GDP-utbildningar för den svenska marknaden

Bonnier Academy lanserar lättillgängliga digitala GCP- och GDP-utbildningar. Utbildningarna är framtagna i samarbete med ledande ämnesexperter och kan lätt anpassas efter kundens önskemål.

Kurserna är helt på svenska, anpassade efter svenskt regelverk och fungerar både som grund- och repetitionsutbildningar inom Good Clinical Practice (GCP) och Good Distribution Practice (GDP).

– Att utbildningarna är på svenska har varit mycket uppskattat i vår testpanel. Det gör lärandet lättare och mer relevant. Eftersom det är lagkrav på att genomföra dessa utbildningar är det viktigt att de som går kurserna lätt tar till sig kunskaperna och tycker att de går att applicera på sin vardag, säger Anders Jonasson, affärsområdeschef Bonnier Academy, en del av Bonnier Healthcare.

Låg kostnad för GxP-utbildning

Medarbetare som ska delta i en utbildning får automatiska påminnelser på mail och när utbildningen är slutförd meddelas ansvarig chef. All aktivitet är spårbar vilket ger en god överblick av kunskapsnivån i organisationen. 

Kostnaden för utbildningarna kommer att vara lägre än för traditionella utbildningar.

– All utbildning sker digitalt och därmed tillkommer inga kringkostnader för resor och logi. Vi erbjuder utbildningarna som verksamhetslicenser. Det innebär att våra kunder kan ha en inkluderande inställning till vilka som ska utbildas och får en väldigt låg utbildningskostnad per anställd. Självklart kan man även köpa dem som enstaka licenser, säger Anders Jonasson. 

Kan anpassas efter kund

Lanseringen som Bonnier Academy nu gör är ett svar på den ökade efterfrågan på digitala GxP-utbildningar.

– Våra utbildningar är klara att användas direkt men kan även skräddarsys efter varje enskilt bolags behov och önskemål. Vi kan implementera internt material samt lägga in interna riktlinjer och föreskrifter. Utbildningarna är webbaserade och kan påbörjas precis när kunden önskar, säger Anders Jonasson.

Fördelar i korthet
  • All personal behöver inte samma omfattning av en utbildning. Vi kan enkelt lyfta ut vissa block från en utbildning och därmed effektivisera utbildningsprocessen.
  • Rätt utbildning till rätt användare vid rätt tidpunkt
  • Tidseffektivt, går att dela upp och genomföra i den takt deltagarna önskar och hinner.
  • Spårbarhet, all aktivitet sparas i systemet och är lätt att följa.
  • Möjlighet att repetera.
  • Utbildning anpassad för digitalt lärande med film, text, animationer, quiz och frågor.
  • Kursintyg efter godkänd genomförd utbildning

För mer information kontakta Portfolio Manager, Vera Rönngard, tel: 070 161 58 49, e-post: vera.ronngard@bonnierhealthcare.se


  • kunskapstest-i-onkologi

Kunskapstest för ST i onkologi!

I vår genomför Svensk Onkologisk Förening för andra året i rad ett progressionstest tillsammans med Bonnier Healthcare Sweden. Målgrupp är landets drygt 50 ST-läkare inom onkologi. Syftet är att ge den [...]

Medibas Anna Nager leder skandinavisk tidskrift

Medibas chefredaktör Anna Nager har fått uppdraget att leda Scandinavian Journal of Primary Health Care (SJPHC), en vetenskaplig tidskrift vars huvuduppdrag är att publicera refereegranskade vetenskapliga originalartiklar inom allmänmedicin. Tidskriften ligger [...]

Vill du få en tydligare marknadsöverblick?

En effektiv analys – med Pharma Monitor Express kan läkemedelsbolag enkelt både överblicka och noggrant studera marknaden. Pharma Monitor Express är ett affärsoptimerande analysverktyg som visualiserar försäljningsstatistik och lägger grunden för en [...]

Anmäl dig till progresstest 2022

I höst genomförs progresstestet för ST-läkare inom allmänmedicin för tredje gången. Inför årets test har utveckling skett inom uppföljning och statistik. För dig som har ett aktivt Medibas-abonnemang ingår progresstestet i abonnemanget. [...]

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.