Pressrelease: GCP och GDP-utbildningar precis när ni vill

Nu lanseras lättillgängliga digitala GCP och GDP-utbildningar. 

Utbildningarna är  framtagna i samarbete med ledande ämnesexperter och anpassas efter kundens önskemål.

– Kurserna är klara att användas direkt eller är enkla att skräddarsy efter varje enskilt bolags behov. Allt efter varje företags önskemål. Vi kan implementera internt material och lägga in interna riktlinjer och föreskrifter. Vi har inga fasta kursstarter. Utbildningarna är webbaserade och vi kommer att kunna erbjuda rätt utbildning vid den tidpunkt som kunden önskar, säger Anders Jonasson, affärsområdeschef Bonnier Academy.

Låg kostnad för GxP-utbildning

Medarbetare som ska delta i en utbildning får automatiska påminnelser på mail och när utbildningen är slutförd meddelas ansvarig chef. All aktivitet är spårbar vilket ger en god överblick av kunskapsnivån i organisationen inom olika områden. Kostnaden för utbildningarna kommer att vara lägre än för traditionella utbildningar enligt Anders Jonasson.

– Tack vare att utbildningarna ligger online tillkommer inga kringkostnader för resor och logi. Vi erbjder utbildningarna  som som verksamhetlicenser. Det innebär att våra kunder kan ha en inkluderande inställning till vilka som ska utbildas och får en väldigt låg utbildningskostnad per anställd och självklart kan man även köpa dem som enstaka licenser, säger Anders Jonasson. 

I ett första skede kommer Bonnier Academy att erbjuda GCP- och GDP-utbildningar. Efterfrågan på digitala GxP-utbildningar är stor enligt Anders Jonasson. 

– Det här blir ett bra verktyg för kontinuerlig utbildning inom dessa viktiga områden, både som grund- och repetitionsutbildningar inom GCP och GDP, säger Anders Jonasson. 

På svenska, anpassat för den svenska marknaden

Kurserna är helt på svenska och är helt anpassade efter svenskt regelverk vilket deltagare vi har testat dem på har uppskattat mycket. Det gör lärandet lättare och mer relevant. Eftersom det är lagkrav på att genomföra dessa utbildningar är det viktigt att dem som går kurserna lätt tar till sig kunskaperna och tycker att de går att applicera på sin vardag, säger Anders Jonasson.

Några fördelar med kursupplägget

  • All personal behöver inte samma omfattning av en utbildning. Vi kan enkelt lyfta ut vissa block från en utbildning och därmed effektivisera utbildningsprocessen.
  • Rätt utbildning till rätt användare vid rätt tidpunkt
  • Tidseffektivt, går att dela upp och genomföra i den takt deltagarna önskar och hinner.
  • Spårbarhet, all aktivitet sparas i systemet och är lätt att följa.
  • Möjlighet att repetera.
  • Utbildning anpassad för digitalt lärande med film, text, animationer, quiz och frågor.
  • Kursintyg efter godkänd genomförd utbildning

För mer information kontakta Portfolio Manager, Vera Rönngard, tel: 070 161 58 49, e-post: vera.ronngard@bonnierhealthcare.se.


Anmälan till progresstest 2024

Progresstestet erbjuder en återkommande uppföljning av ST-läkarens utveckling gällande teoretisk kunskap. Genom testet kan du få hjälp med att följa utvecklingen inom din specialistkunskap och få besked om dina styrkor och [...]

  • kunskapstest-i-onkologi

Kunskapstest för ST i onkologi!

I vår genomför Svensk Onkologisk Förening för andra året i rad ett progressionstest tillsammans med Bonnier Healthcare Sweden. Målgrupp är landets drygt 50 ST-läkare inom onkologi. Syftet är att ge den [...]

Medibas Anna Nager leder skandinavisk tidskrift

Medibas chefredaktör Anna Nager har fått uppdraget att leda Scandinavian Journal of Primary Health Care (SJPHC), en vetenskaplig tidskrift vars huvuduppdrag är att publicera refereegranskade vetenskapliga originalartiklar inom allmänmedicin. Tidskriften ligger [...]

Vill du få en tydligare marknadsöverblick?

En effektiv analys – med Pharma Monitor Express kan läkemedelsbolag enkelt både överblicka och noggrant studera marknaden. Pharma Monitor Express är ett affärsoptimerande analysverktyg som visualiserar försäljningsstatistik och lägger grunden för en [...]

Anmälan till progresstest 2024

Progresstestet erbjuder en återkommande uppföljning av ST-läkarens utveckling gällande teoretisk kunskap. Genom testet kan du få hjälp med att följa utvecklingen inom din specialistkunskap och få [...]

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.