Upplysningskampanj för att öka kunskapen om hypogonadism och testosteronbrist

Omkring 70 000 män i Sverige uppskattas leva med hypogonadism, låg testosteronnivå och olika symtom till följd av sjukdom eller skada på testiklarna. För att öka kunskapen om hypogonadism startar Netdoktor nu en upplysningskampanj om testosteronbrist hos män.

Testosteron är det viktigaste manliga könshormonet. Det finns hos både män och kvinnor, men har störst betydelse för män. Testosteron bildas i testiklarna och hormonet påverkar många olika organ och funktioner. I samband med puberteten ökar testosteronnivån och hormonet styr exempelvis muskeltillväxt, kroppsbehåring, röstförändring och spemieproduktion.

Det finns många myter kring testosteron och hormonet förknippas med manlig virilitet och livslust. Många tror att testosteronnivån minskar med åldern, men de flesta män har normala halter av testosteron genom hela livet. Den muskeluppbyggande effekten har också medfört att en del kroppsbyggare missbrukar anabola steroider, som är ett slags syntetiskt testosteron.

Samtidigt uppskattas att en mindre andel män över 50 år, motsvarande cirka 70 000 personer i Sverige, lever med hypogonadism, låg testosteronnivå och olika symtom som är förknippade med tillståndet. För många av dessa kan tillskott av testosteron normalisera nivån och minska symtom, som exempelvis minskad livslust, nedstämdhet och depression.

– Det finns inget enkelt test som kan visa om man har hypogonadism. Ett flertal blodprover behöver tas och därefter görs en sammanvägd bedömning om personen har hypogonadism, samt om tillskott av testosteron är lämpligt, säger docent Stefan Arver, chef för centrum för andrologi och sexualmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset och Netdoktors medicinska expert för upplysningskampanjen.

Netdoktors upplysningskampanj syftar till att öka kunskapen om testosteron och hypogonadism. Kampanjen består av en utbildningsdel med olika lektioner, samt en patientundersökning där personer med hypogonadism berättar med egna ord om hur det är att leva med tillståndet.

Fakta om testosteron och hypogonadism

  • Det manliga könshormonet testosteron är av avgörande betydelse för mannen under hela livet. Nivåerna av testosteron ökar i samband med puberteten. Testosteron styr exempelvis spemieproduktion, muskeltillväxt, kroppsbehåring och könsdrift.
  • Hypogondism är ett tillstånd som orsakas av att testiklarna producerar för låga nivåer testosteron. Detta beror antingen på skada på testiklarna, eller på fel i signalerna mellan hjärnan och testiklarna. Vid medfödd hypogonadism försenas oftast den normala pubertetsutvecklingen.
  • De flesta män har normala halter av testosteron genom hela livet. Cirka 3-4 procent av män över 50 uppskattas ha hypogonadism, låg testosteronnivå och symtom som är förknippade med lågt testosteron.
  • Hypogonadism ger hos medelålders och äldre män ofta diffusa symtom, och kan felaktigt uppfattas som en del av det naturliga åldrandet. Några vanliga symtom som eventuellt kan vara kopplade är minskad muskelmassa, kroppsbehåring och sexuell lust, ökad brösttillväxt, nedstämdhet och ökad bukfetma.
  • Diagnosen hypogonadism kan ställas efter en samlad bedömning av symtom och analys av ett flertal blodprover, där testosteronnivå utgör ett av proven. Behandling med läkemedel kan normalisera testosteronnivån och öka livskvaliteten. Män med prostatacancer får inte behandlas, och vid hjärt-kärlsjukdom måste behandlingen ges med försiktighet.

Om uppysningskampanjen:

Med upplysningskampanjen om testosteronbrist hos män vill vi sprida kunskap om hypogonadism genom att belysa orsaker, symtom och behandling.

Upplysningskampanjen vänder sig främst till personer med konstaterad hypogonadism. Även anhöriga, vårdpersonal och allmänt intresserade kan delta. Kampanjen omfattar fem delar med tillhörande kunskapstest samt fyra mejl med information till intresserade deltagare, samt en patientundersökning där den enskilde själv kan berätta om hur det är att leva med tillståndet.

Upplysningskampanjen som handlar om testosteronbrist hos män kommer från Netdoktor. Upplysningskampanjen genomförs med ekonomiskt stöd från Ferring läkemedel. Netdoktor har utformat allt innehåll och ansvarar för alla delar inom upplysningskampanjen. Samtliga texter är granskade av docent Stefan Arver, chef för centrum för andrologi och sexualmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset.

Mer information

För mer information kontakta Besima Aho, Redaktionschef på Netdoktor.se.

Tel: 070-2931210

E-post: besima.aho@netdoktor.se


  • kunskapstest-i-onkologi

Kunskapstest för ST i onkologi!

I vår genomför Svensk Onkologisk Förening för andra året i rad ett progressionstest tillsammans med Bonnier Healthcare Sweden. Målgrupp är landets drygt 50 ST-läkare inom onkologi. Syftet är att ge den [...]

Medibas Anna Nager leder skandinavisk tidskrift

Medibas chefredaktör Anna Nager har fått uppdraget att leda Scandinavian Journal of Primary Health Care (SJPHC), en vetenskaplig tidskrift vars huvuduppdrag är att publicera refereegranskade vetenskapliga originalartiklar inom allmänmedicin. Tidskriften ligger [...]

Vill du få en tydligare marknadsöverblick?

En effektiv analys – med Pharma Monitor Express kan läkemedelsbolag enkelt både överblicka och noggrant studera marknaden. Pharma Monitor Express är ett affärsoptimerande analysverktyg som visualiserar försäljningsstatistik och lägger grunden för en [...]

Anmäl dig till progresstest 2022

I höst genomförs progresstestet för ST-läkare inom allmänmedicin för tredje gången. Inför årets test har utveckling skett inom uppföljning och statistik. För dig som har ett aktivt Medibas-abonnemang ingår progresstestet i abonnemanget. [...]

Samarbete med Specialistföreningar

Bonnier Healthcare Sweden arbetar för att kunskapssäkra vården. I varje enskilt möte med vården ska patienten känna sig trygg i att den personal man träffar har tillgång till aktuell och evidensbaserad [...]

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.