Nå din patientgrupp via engagerande kunskapsbrev

Kunskap stärker och ger förutsättningar för patienter att både kräva och öka sin delaktighet samt påverka sin egen vård och behandling. Men att själv söka information kräver ork och styrka som kroniker sällan har. 

Netdoktors uppskattade kunskapsbrevskampanjer fyller här en viktig funktion, och där har du chans att synas och nå ut direkt till just din patientgrupp.

Med dedikerade kunskapsbrev, vars syfte är att över tid höja kunskapsnivån inom patientgruppen, underlättar vi för såväl patienter som anhöriga. Här får man på ett enkelt sätt betydelsefull information om exempelvis nya behandlingsmöjligheter, vilka rättigheter man har eller vad man kan göra själv för att leva ett så bra liv som möjligt.

Kunskapsbreven har visat sig skapa stort engagemang. Den nya kunskapen skapar trygghet och används ofta i patienternas vidare kontakt med vården.

Missa inte chansen att synas med innehåll som är högst relevant och efterfrågat av just din patientgrupp

Vi investerar stora resurser i kunskapskampanjerna och fokuserar därför på ett fåtal diagnosområden per år. Kontakta Besima Aho för att höra mer om planerna för 2024. 

Ett inarbetat och optimerat upplägg

Vi har producerat kunskapsbrev inom ett flertal olika diagnosområden sedan 2021 och har arbetat fram ett optimalt upplägg när det gäller att:

 • effektivt rekrytera patienter och anhöriga som prenumeranter
 • optimera omfattning och frekvens i utskicken
 • skapa högt engagemang hos mottagarna
 • samla in, analysera och leverera insikter om målgruppen*
Exempel på analys, kunskapsbrevskampanj

Exempel på resultat

Se exempel på den data du kommer få tillbaka som sponsor!

* Vi levererar kontinuerligt under kampanjen uppdaterad statistik, data och insikter om kampanjen och målgruppen. Mejla Besima Aho så får du ett exempel på en tidigare kampanjs resultat med data och insikter mailat tillbaka till dig.

Kunskapskampanjerna - mycket mer än utskick

Förutom riktade utskick omfattar en kunskapsbrevskampanj även att vi bevakar diagnosområdet, tar reda på vilken kunskap patienter och anhöriga eftersöker och producerar unikt efterfrågat material.

Prenumeranterna får också möjlighet att ställa frågor till expert inom området och får även ta del av svar på frågor som medpatienter har ställt. En mycket uppskattad tjänst.

Allt vävs samman och kunskaper och insikter sprids i ett flertal kanaler, både av oss och av engagerade prenumeranter.

Skapar högt engagemang hos prenumeranterna

Öppningsgrad, kunskapsbrev 2023

 • Öppningsfrekvensen ligger mellan 60-89%
 • Genomsnittliga lästiden på kunskapsartiklarna är över 3 minuter.
 • Innehållet får en stor organisk spridning genom att mottagarna vidarebefordrar breven till andra mejlkontakter och delar innehållet i grupper i sociala medier.
 • Utvärderingsenkäterna visar att kunskapsbreven ofta används i samtal med familjer, vänner och arbetskollegor.
 • 50% svarar att de kommer att använda sig av de nya kunskaperna vid kommande kontakt med hälso- och sjukvården.

Några citat från prenumeranter:

”Bra att få mer kunskap och lära sig om forskning som pågår och intressanta inlägg”

“Det ger mig en trygghet att ha kunskap om min sjukdom och framtida möjliga behandlingar.”

“Att få information som man som patient inte ens skulle ha kunskap om att ställa frågan i vården ger trygghet.”

”Jag kan stötta min närstående genom att jag förstår mera hur sjukdomen påverkar denne”

Vill du vara med och stödja arbetet med kunskapsbreven?

I sponsorskapet ingår, formgivning, produktion, projektledning, unik kampanjsida, distribution, marknadsföring, detaljerad uppföljningsstatistik, analyser samt enkätresultat. Fyll i formuläret så kontaktar Besima Aho dig, eller ring direkt på 070 29 31 210.

  • kunskapstest-i-onkologi

  Kunskapstest för ST i onkologi!

  I vår genomför Svensk Onkologisk Förening för andra året i rad ett progressionstest tillsammans med Bonnier Healthcare Sweden. Målgrupp är landets drygt 50 ST-läkare inom onkologi. Syftet är att ge den [...]

  Medibas Anna Nager leder skandinavisk tidskrift

  Medibas chefredaktör Anna Nager har fått uppdraget att leda Scandinavian Journal of Primary Health Care (SJPHC), en vetenskaplig tidskrift vars huvuduppdrag är att publicera refereegranskade vetenskapliga originalartiklar inom allmänmedicin. Tidskriften ligger [...]

  Vill du få en tydligare marknadsöverblick?

  En effektiv analys – med Pharma Monitor Express kan läkemedelsbolag enkelt både överblicka och noggrant studera marknaden. Pharma Monitor Express är ett affärsoptimerande analysverktyg som visualiserar försäljningsstatistik och lägger grunden för en [...]

  Anmäl dig till progresstest 2022

  I höst genomförs progresstestet för ST-läkare inom allmänmedicin för tredje gången. Inför årets test har utveckling skett inom uppföljning och statistik. För dig som har ett aktivt Medibas-abonnemang ingår progresstestet i abonnemanget. [...]

  Om BHS

  Läs mer om oss.

  Våra tjänster

  Läs mer om våra tjänster.

  Karriär

  Börja jobba med oss.

  Nyheter

  Läs våra senaste nyheter.

  Kontakt

  Kontakta oss.