Netdoktors kunskapsbrev

Kunskap stärker och ger förutsättningar för patienter att både kräva och öka sin delaktighet samt påverka sin egen vård och behandling. 

Möjligheten för patienter och anhöriga att få insikt i exempelvis nya behandlingsmöjligheter, vilka rättigheter man har eller vad man kan göra själv för att leva ett så bra liv som möjligt kräver orken och styrkan att söka informationen själv. 

Med hjälp av ett dedikerat kunskapsbrev, vars syfte är att över tid höja kunskapsnivån inom patientgruppen, vill vi underlätta för såväl patienter som anhöriga. Viktig och nyttig information kommer till dem utan att de behöver leta efter den.

Upplägg
Netdoktor skapar ett dedikerat nyhetsbrev med syfte att över tid höja kunskapsnivån inom patientgruppen.

Omfattning och frekvens:

 • 3 unika artiklar per brev
 • 1 riktat utskick per månad
 • Start: XX månad

Kampanjsida:

 • Kort info om satsningen 
 • Vilka teman som ska behandlas 
 • Möjlighet att signa upp för kunskapsbrevet
 • Möjlighet till interaktion i form av att ställa fråga eller komma med tips och idéer.

Möjlighet att ställa frågor
Förutom möjligheten för patienter och anhöriga att ställa frågor till en expert får man också insikt i vilka frågor målgruppen ställer och var det finns ett behov av ytterligare information.

Engagemang

 • Breven förmedlas genom en e-postloop. Oavsett när i kunskapsbreven du börjar prenumerera kommer brev 1.
 • Alla artiklar taggas på ett särskilt sätt så att vi kan se hur länge mottagarna läser och vilka artiklar i varje brev som är mest lästa.
 • Genomsnittlig öppningsfrekvens på nischade utskick på Netdoktor är över 50%.Vissa av kunskapsbreven når vi upp mot 85%.
 • Genomsnittlig lästid över 3 minuter på kunskapsbrevssidorna.

Utvärdering
Kortare enkät för att utvärdera värdet av kunskapsbrevet hos de registrerade användarna.

Några resultat i korthet:

 • cirka 60 procent av mottagarna är patienter
 • resterande utgörs av anhöriga
 • mottagarna finns i alla sjukvårdsregioner i landet
 • kunskapsbreven har gett ny kunskap i hög eller mycket hög utsträckning
 • 50 procent svarar att de kommer att använda sig av information vid kommande kontakt med hälso- och sjukvården

Insikterna ger god grund till uppföljning och/eller nya projekt.

Marknadsföring
Öka andelen registreringar genom:

 • Pressmeddelande/artikel om satsningen
 • Nyhetsbrev
 • Sociala medier
 • Pop-up och sponsrade textlänkar på Netdoktor

Vill du vara med och stödja arbetet med kunskapsbreven?
I sponsorskapet ingår, formgivning, produktion, projektledning, unik kampanjsida, distribution, marknadsföring, ta del av uppföljningsstatistik samt enkätresultat. Fyll i formuläret så kontaktar Besima Aho dig, eller ring direkt på 070 29 31 210.

  • kunskapstest-i-onkologi

  Kunskapstest för ST i onkologi!

  I vår genomför Svensk Onkologisk Förening för andra året i rad ett progressionstest tillsammans med Bonnier Healthcare Sweden. Målgrupp är landets drygt 50 ST-läkare inom onkologi. Syftet är att ge den [...]

  Medibas Anna Nager leder skandinavisk tidskrift

  Medibas chefredaktör Anna Nager har fått uppdraget att leda Scandinavian Journal of Primary Health Care (SJPHC), en vetenskaplig tidskrift vars huvuduppdrag är att publicera refereegranskade vetenskapliga originalartiklar inom allmänmedicin. Tidskriften ligger [...]

  Vill du få en tydligare marknadsöverblick?

  En effektiv analys – med Pharma Monitor Express kan läkemedelsbolag enkelt både överblicka och noggrant studera marknaden. Pharma Monitor Express är ett affärsoptimerande analysverktyg som visualiserar försäljningsstatistik och lägger grunden för en [...]

  Anmäl dig till progresstest 2022

  I höst genomförs progresstestet för ST-läkare inom allmänmedicin för tredje gången. Inför årets test har utveckling skett inom uppföljning och statistik. För dig som har ett aktivt Medibas-abonnemang ingår progresstestet i abonnemanget. [...]

  Samarbete med Specialistföreningar

  Bonnier Healthcare Sweden arbetar för att kunskapssäkra vården. I varje enskilt möte med vården ska patienten känna sig trygg i att den personal man träffar har tillgång till aktuell och evidensbaserad [...]

  Om BHS

  Läs mer om oss.

  Våra tjänster

  Läs mer om våra tjänster.

  Karriär

  Börja jobba med oss.

  Nyheter

  Läs våra senaste nyheter.

  Kontakt

  Kontakta oss.