anna nager

”Alla måste bidra” – texter om covid-19 öppna för alla

– I nuläget är det viktigt att hjälpa i den mån vi kan genom att samla, sålla och bedöma information om covid-19 och att länka till källor för den som vill fördjupa sig i ett påstående, säger Medibas chefredaktör Anna Nager, specialist i allmänmedicin och medicine doktor.

Syftet med texterna i Medibas är att ge i första hand personal inom primärvård, men också annan sjukvårdspersonal, uppdaterad och samlad information.

– Det cirkulerar mycket frågor, påståenden och studier i olika medier. Vi försöker samla, sålla och sortera dessa, och alltid ha referenser så att man kan gå till källan. I det läge som är, vill vi naturligtvis dela med oss av vårt arbete och därför är Medibas texter om covid-19 öppna för alla att ta del av. Alla måste bidra, säger Anna Nager.

Sex olika artiklar
Under mars samarbetade tre medicinska redaktörer med ansvar för olika delar av covid-19-texterna. Texterna består av en översiktsartikel om covid-19 med tillhörande patientinformation, en länksamling, artikeln ”Covid-19: frågor och svar” samt två ytterligare informationstexter för patient/närstående om "Palliativ vård av personer drabbade av covid-19" och "Närstående med covid-19, information och råd till resten av hushållet".

Länksamlingen riktar sig i första hand till sjukvårdspersonal inom primärvård och syftet med den är att snabbt nå de viktigaste källorna till information. ”Covid-19: frågor och svar” innehåller i nuläget 19 viktiga medicinska frågor (ej organisatoriska) – frågor som redaktionen snappar upp bland sjukvårdspersonal i sociala medier och försöker adressera med tillgänglig evidens, också här med källor.

En halvtidstjänst för uppdatering
Sedan i mitten av mars arbetar en redaktör, läkaren Athena Adeli, på halvtid enbart med att uppdatera covid-19- texterna. Athena Adeli har översikt över bland annat Folkhälsomyndighetens uppdateringar och stämmer av med större internationella källor, såsom exempelvis UpToDate.

Frågorna i ”Covid-19: frågor och svar”-texten bevakas och uppdateras efterhand som ny forskning med kunskap tillkommer. Det sker också ett tätt samarbete med den norska motsvarigheten till Medibas i Norge, NEL, avseende texterna.

På bilden: Anna Nager

Länkar till texterna:

För professionerna:

För patienter/närstående:

Vill du få en tydligare marknadsöverblick?

En effektiv analys – med Pharma Monitor Express kan läkemedelsbolag enkelt både överblicka och noggrant studera marknaden. Pharma Monitor Express är ett affärsoptimerande analysverktyg som visualiserar försäljningsstatistik och lägger grunden för en [...]

Anmäl dig till progresstest 2022

I höst genomförs progresstestet för ST-läkare inom allmänmedicin för tredje gången. Inför årets test har utveckling skett inom uppföljning och statistik. För dig som har ett aktivt Medibas-abonnemang ingår progresstestet i abonnemanget. [...]

Samarbete med Specialistföreningar

Bonnier Healthcare Sweden arbetar för att kunskapssäkra vården. I varje enskilt möte med vården ska patienten känna sig trygg i att den personal man träffar har tillgång till aktuell och evidensbaserad [...]

  • lisa-axelsson

Så effektiviseras marknadsinsatserna

Vem förskriver läkemedel och i vilken region sker förskrivningen? Med det webbaserade analysverktyget Drugstats går det att följa förskrivningsutvecklingen över tid. Drugstats ger ingående och lättöverskådlig information om vilka läkemedel som [...]

Utvärderar marknaden inför lansering

Stora möjligheter eller en mättad marknad. Analysverktyget Drugstats ger möjlighet att utvärdera marknadens förutsättningar före lansering. Drugstats är ett webbaserat verktyg som ger ingående och lättöverskådlig information om vilka läkemedel som [...]

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.