Fortbildningar fyller lucka inom den svenska vården

Fortbildningar för den svenska läkarkåren är ett eftersatt område enligt Mats Halldin på NetdoktorPro. Med aktuella, informativa och lättillgängliga fortbildningar kan detta ändras.

NetdoktorPro:s fortbildningar riktar sig främst till läkare, men även till övrig vårdpersonal, och syftar till att öka kunskapen om bland annat symtom, diagnostisering och behandlingsalternativ vid en rad olika diagnoser och tillstånd.

Tillsammans med en kund identifierar NetdoktorPro vilket område som fortbildningen ska beröra och om det finns särskilda aspekter och behandlingar som bör belysas.

Byggs på evidens och nationella riktlinjer

Innehållet i fortbildningarna byggs upp tillsammans med en oberoende medicinsk expert som är specialiserad inom det aktuella området.

– Fortbildningarna tas fram ur ett neutralt perspektiv; exempelvis nämns inte specifika preparat utan endast substansnamn och annonser förekommer inte på utbildningssidorna. Innehållet måste stå på en evidensbaserad grund och följa nationella riktlinjer. Det är en mycket viktig utgångspunkt och något som både kunder och användare uppskattar, säger Mats Halldin, läkare och medicinsk chef på NetdoktorPro.

Mats Halldin anser att fortbildningarna fyller en viktig funktion i den svenska vården.

– Fortbildningar för läkarkåren är tyvärr ett eftersatt område nuförtiden. Våra interaktiva fortbildningar kan man genomföra när som helst online på en kvart, helt kostnadsfritt. Det är en smidig och givande möjlighet för läkare att få den senaste medicinska kunskapen inom det område som man tycker är intressant, säger Mats Halldin.

Patientfall, kunskapstest och fördjupning

Fortbildningsutbudet spänner från stora folksjukdomar till smalare och mer subspecialiserade diagnoser, och är uppbyggda kring ett patientfall med tillhörande kunskapstest och möjlighet till mer fördjupad information.

– Innan arbetet med en fortbildning påbörjas har vi en givande dialog med kunden, som ofta har värdefulla synpunkter ur sitt perspektiv. Det slutgiltiga ansvaret för innehållet vilar på den medicinska experten, medan NetdoktorPro står för projektledning, teknisk utveckling samt produktion av relevanta artiklar och nyheter inom det aktuella området. Dessutom genomför vi uppföljningar via webbenkäter till de läkare som genomfört fortbildningen. Det pågår även ett kontinuerligt arbete med att utveckla fortbildningarna, för att få dem så attraktiva som möjligt, gärna i dialog med våra kunder och våra medicinska experter, säger Mats Halldin.

De svarsalternativ som varje läkare anger i patientfallen kan även ge intressant information kring exempelvis aktuellt kunskapsläge och rutiner på arbetsplatsen. NetdoktorPro har bland annat kunnat se att det kan råda en viss osäkerhet kring när och på vilka grunder man remitterar patienter, att äldre behandlingar fortfarande används samt att de nationella riktlinjerna inte alltid följs som avsett.

– Denna värdefulla kunskap kan vi sedan kommunicera i pressutskick, artiklar och intervjuer för att belysa brister – men även ge goda exempel förstås, avslutar Mats Halldin.

För ytterligare information, kontakta Annika Östholm, försäljningschef BHS Market Solutions: +46 (0) 70 669 79 40 eller annika.ostholm@bonnierhealthcare.se


”De har dokumenterad och gedigen erfarenhet”

Bonnier Academy lanserar digitala GCP- och GDP-utbildningar. Utbildningarna är framtagna i samarbete med Anders Hellgren och Katarina Elgenstierna. ”De är ledande inom sitt respektive område”, säger Anders Jonasson, Bonnier Academy. Utbildningarna [...]

En kanal för att nå regionerna

Upplysningskampanjer kan bidra till bättre vård. Det säger Tina Norgren, förbundsordförande Psoriasisförbundet. ”De behövs för att beslutsfattarna ska få upp ögonen för att vården inte fungerar och behöver bli bättre.” Psoriasisförbundet [...]

Kroniker söker inte vård

En undersökning som Netdoktor genomfört visar att en stor andel kroniker inte söker vård för sin diagnos. ”Därmed får de inte tillgång till behandlingar som skulle kunna göra skillnad”, säger Lova [...]

Det öppnar för nya behandlingar

Ökad patientkunskap kan öppna dörren till nya behandlingar. ”Många patienter får inte tillgång till läkemedel som skulle kunna göra en avsevärd skillnad”, säger Besima Aho, publisher och ansvarig utgivare för Netdoktor. [...]

”De har dokumenterad och gedigen erfarenhet”

Bonnier Academy lanserar digitala GCP- och GDP-utbildningar. Utbildningarna är framtagna i samarbete med Anders Hellgren och Katarina Elgenstierna. ”De är ledande inom sitt respektive område”, säger Anders Jonasson, Bonnier Academy. Utbildningarna [...]

En kanal för att nå regionerna

Upplysningskampanjer kan bidra till bättre vård. Det säger Tina Norgren, förbundsordförande Psoriasisförbundet. ”De behövs för att beslutsfattarna ska få upp ögonen för att vården inte fungerar och behöver bli bättre.” Psoriasisförbundet [...]

Kroniker söker inte vård

En undersökning som Netdoktor genomfört visar att en stor andel kroniker inte söker vård för sin diagnos. ”Därmed får de inte tillgång till behandlingar som skulle kunna göra skillnad”, säger Lova [...]

Det öppnar för nya behandlingar

Ökad patientkunskap kan öppna dörren till nya behandlingar. ”Många patienter får inte tillgång till läkemedel som skulle kunna göra en avsevärd skillnad”, säger Besima Aho, publisher och ansvarig utgivare för Netdoktor. [...]

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.