Fortbildningar fyller lucka inom den svenska vården

Fortbildningar för den svenska läkarkåren är ett eftersatt område enligt Mats Halldin på NetdoktorPro. Med aktuella, informativa och lättillgängliga fortbildningar kan detta ändras.

NetdoktorPro:s fortbildningar riktar sig främst till läkare, men även till övrig vårdpersonal, och syftar till att öka kunskapen om bland annat symtom, diagnostisering och behandlingsalternativ vid en rad olika diagnoser och tillstånd.

Tillsammans med en kund identifierar NetdoktorPro vilket område som fortbildningen ska beröra och om det finns särskilda aspekter och behandlingar som bör belysas.

Byggs på evidens och nationella riktlinjer

Innehållet i fortbildningarna byggs upp tillsammans med en oberoende medicinsk expert som är specialiserad inom det aktuella området.

– Fortbildningarna tas fram ur ett neutralt perspektiv; exempelvis nämns inte specifika preparat utan endast substansnamn och annonser förekommer inte på utbildningssidorna. Innehållet måste stå på en evidensbaserad grund och följa nationella riktlinjer. Det är en mycket viktig utgångspunkt och något som både kunder och användare uppskattar, säger Mats Halldin, läkare och medicinsk chef på NetdoktorPro.

Mats Halldin anser att fortbildningarna fyller en viktig funktion i den svenska vården.

– Fortbildningar för läkarkåren är tyvärr ett eftersatt område nuförtiden. Våra interaktiva fortbildningar kan man genomföra när som helst online på en kvart, helt kostnadsfritt. Det är en smidig och givande möjlighet för läkare att få den senaste medicinska kunskapen inom det område som man tycker är intressant, säger Mats Halldin.

Patientfall, kunskapstest och fördjupning

Fortbildningsutbudet spänner från stora folksjukdomar till smalare och mer subspecialiserade diagnoser, och är uppbyggda kring ett patientfall med tillhörande kunskapstest och möjlighet till mer fördjupad information.

– Innan arbetet med en fortbildning påbörjas har vi en givande dialog med kunden, som ofta har värdefulla synpunkter ur sitt perspektiv. Det slutgiltiga ansvaret för innehållet vilar på den medicinska experten, medan NetdoktorPro står för projektledning, teknisk utveckling samt produktion av relevanta artiklar och nyheter inom det aktuella området. Dessutom genomför vi uppföljningar via webbenkäter till de läkare som genomfört fortbildningen. Det pågår även ett kontinuerligt arbete med att utveckla fortbildningarna, för att få dem så attraktiva som möjligt, gärna i dialog med våra kunder och våra medicinska experter, säger Mats Halldin.

De svarsalternativ som varje läkare anger i patientfallen kan även ge intressant information kring exempelvis aktuellt kunskapsläge och rutiner på arbetsplatsen. NetdoktorPro har bland annat kunnat se att det kan råda en viss osäkerhet kring när och på vilka grunder man remitterar patienter, att äldre behandlingar fortfarande används samt att de nationella riktlinjerna inte alltid följs som avsett.

– Denna värdefulla kunskap kan vi sedan kommunicera i pressutskick, artiklar och intervjuer för att belysa brister – men även ge goda exempel förstås, avslutar Mats Halldin.

För ytterligare information, kontakta Annika Östholm, försäljningschef BHS Market Solutions: +46 (0) 70 669 79 40 eller annika.ostholm@bonnierhealthcare.se


  • kunskapstest-i-onkologi

Kunskapstest för ST i onkologi!

I vår genomför Svensk Onkologisk Förening för andra året i rad ett progressionstest tillsammans med Bonnier Healthcare Sweden. Målgrupp är landets drygt 50 ST-läkare inom onkologi. Syftet är att ge den [...]

Anmäl dig till progresstest 2022

I höst genomförs progresstestet för ST-läkare inom allmänmedicin för tredje gången. Inför årets test har utveckling skett inom uppföljning och statistik. För dig som har ett aktivt Medibas-abonnemang ingår progresstestet i abonnemanget. [...]

Samarbete med Specialistföreningar

Bonnier Healthcare Sweden arbetar för att kunskapssäkra vården. I varje enskilt möte med vården ska patienten känna sig trygg i att den personal man träffar har tillgång till aktuell och evidensbaserad [...]

  • kunskapstest-i-onkologi

Kunskapstest för ST i onkologi!

I vår genomför Svensk Onkologisk Förening för andra året i rad ett progressionstest tillsammans med Bonnier Healthcare Sweden. Målgrupp är landets drygt 50 ST-läkare inom onkologi. Syftet är att ge den [...]

Anmäl dig till progresstest 2022

I höst genomförs progresstestet för ST-läkare inom allmänmedicin för tredje gången. Inför årets test har utveckling skett inom uppföljning och statistik. För dig som har ett aktivt Medibas-abonnemang ingår progresstestet i abonnemanget. [...]

Samarbete med Specialistföreningar

Bonnier Healthcare Sweden arbetar för att kunskapssäkra vården. I varje enskilt möte med vården ska patienten känna sig trygg i att den personal man träffar har tillgång till aktuell och evidensbaserad [...]

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.