Bemötande

Bemötande

Kursens innehåll

Kursens innehåll

Patientlagen tillkom 2014 för att stärka patientens ställning. Sedan dess går det att se en trend i lagstiftarens arbete och i den aktuella debatten i riktning av att mötet i vården ska bli mer jämlikt mellan parterna.

Den här utbildningen handlar om läkarens bemötande av patienter.

Pedagogisk metod

Pedagogisk metod

Kursen är helt anpassad för digitalt lärande. Innehållet består av texter, animationer, filmer och extra inläsningsmaterial. Utöver teori förväntas kursdeltagaren bedöma olika situationer med hjälp av reflektionsövningar.

Kursen är tillgänglig under 12 månader från start så deltagaren kan gå tillbaka och repetera vissa delar och använda utbildningen som en källa för information ifrån under denna tid. Eftersom kursen är webbaserad finns inga fasta kurstillfällen.

Inga särskilda systemkrav krävs, endast internetuppkoppling. Efter anmälan skickas e-post ut med användarnamn och lösenord. Därefter kan kursen påbörjas och genomföras i egen takt. Support finns tillgänglig under kontorstid (vardagar).

Kursen berör följande delmål:

Kursen berör följande delmål:

HSLF-FS (2021:8)

 • Delmål BT9

Målgrupp

Målgrupp

Utbildningen är primärt avsedd för BT-läkare men även relevant för ST-läkare med behov av en kurs i bemötande.

 

Mer information om kursen:

Mer information om kursen:

 • Jörgen Herlofson, Psykiater, leg psykoterapeut.
 • Kurstiden uppskattas till cirka 3,5 timmar.
 • Pris: 4495 kr (exkl moms).

Kursinnehåll

DELKURS 1: Bakgrund och introduktion
 • Kapitel 1. Inledning
 • Kapitel 2. Vad säger lagen?
 • Kapitel 3. Testa dina kunskaper
DELKURS 2: Om respektfullt bemötande och hur du skapar förtroende
 • Kapitel 1. Respektfullt bemötande
 • Kapitel 2. Det förtroendeskapande samtalet
 • Kapitel 3. Testa dina kunskaper
DELKURS 3: Om empati och lyhördhet
 • Kapitel 1. Begreppet empati
 • Kapitel 2. Uppmärksamma både person och problem
 • Kapitel 3. Så hanterar du svårigheter som kan uppstå
 • Kapitel 4. Testa dina kunskap

DELKURS 4: Om respektfull och förståelig kommunikation när du ger information

 • Kapitel 1. Information ges bäst i form av dialog
 • Kapitel 2. Anpassa din kommunikation efter patientens förutsättningar
 • Kapitel 3. Om information till närstående
 • Kapitel 4. Testa dina kunskaper
DELKURS 5: Om den medicinska konsultation betraktad som en gemensam kunskapsprocess
 • Kapitel 1. Om delaktighet enligt patientlagen och om patientcentrerat respektive personcentrerat arbetssätt
 • Kapitel 2. Så kan du organisera ett delaktighetsskapande samtal
 • Avslutande test