Etik, mångfald och jämlikhet

Etik, mångfald och jämliket

Kursens innehåll

Att arbeta som läkare medför ofta ställningstaganden till problem där det finns konflikter mellan olika värden och intressen. Exempel är val vid livsuppehållande behandling eller fosterdiagnostik. För att uppnå specialistkompetens krävs därför att läkaren kan analysera etiska problem med utgångspunkt i medicinsk-etiska principer.

Begreppet etik beskrivs av Statens medicinsk-etiska råd:

”Etik står för den systematiska reflektionen över mänskliga värderingar och handlingar och motiven för dessa. Den etiska reflektionen utmärker sig genom att man försöker ge skäl till varför man handlar som man gör eller varför man valt de värden man valt. Sådana reflektioner aktualiseras exempelvis när man har att ta ställning till konflikter mellan olika värden och intressen.”

Sveriges läkarförbund beskriver varför det är viktigt att ha en kompetens inom etik:

”Ett gott förtroende är en förutsättning för en god patient-läkarrelation, vilket i sin tur är nödvändigt för att bästa möjliga hälso- och sjukvård för patienterna ska kunna ges. Att läkare i sin yrkesverksamhet iakttar ett etiskt förhållningssätt är en viktig del i att upprätthålla allmänhetens förtroende.”

Pedagogisk metod

Kursen Etik, mångfald och jämlikhet är helt anpassad för digitalt lärande. Innehållet i kursen består av texter, animationer, film och extra inläsningsmaterial. Utöver teori förväntas kursdeltagaren bedöma olika situationer med hjälp av flervalsfrågor och reflektionsövningar. Kursen avslutas med ett sluttest (examination).

Kursen är tillgänglig under 12 månader från start, så deltagaren kan gå tillbaka och repetera vissa delar och använda utbildningen som en källa för information under hela denna tid. Eftersom kursen är webbaserad finns inga fasta kurstillfällen.

Inga särskilda systemkrav krävs, endast internetuppkoppling. Efter anmälan skickas e-post ut med användarnamn och lösenord. Därefter kan kursen påbörjas och genomföras i egen takt. Support finns tillgänglig under kontorstid (vardagar).

Kursen berör följande delmål:

SOSFS (2015:8):
 • Delmål a2 – Etik, mångfald och jämlikhet
HSLF-FS (2021:8):
 • Delmål STa4 – Etik
 • Delmål BT8 – Etik i det dagliga arbetet

Målgrupp

Medicinsk-etiska principer är viktiga från grundutbildning till yrkeslivet. Kursen riktar sig till AT, BT och ST-läkare inom olika specialiteter men kan även vara relevant för färdiga specialister som önskar fortbilda sig.

Mer information om kursen:

 • Ämnesexpert är Sonja Kvint, Överläkare Kvinnokliniken Skövde SkaS.
 • Kurstiden uppskattas till cirka 3,5 timmar.
 • Pris: 4495 kr (exkl moms).

Kursinnehåll

DELKURS 1: Etiska principer (ca 45 min)
 • Kapitel 1. Etiska principer
 • Kapitel 2. Etiska plattformen
 • Kapitel 3. Avslutande test

DELKURS 2: Värdekonflikter (ca 40 min)

 • Kapitel 1. Introduktion till värdekonflikter
 • Kapitel 2. Avslutande test

DELKURS 3: Etiska principer för HLR (ca 50 min)

 • Kapitel 1: Grundprinciper och ställningstagande
 • Kapitel 2: När kan man avstå från hjärt-lungräddning?
 • Kapitel 3: Information till patienten
 • Kapitel 4. Avslutande test

DELKURS 4: Etisk analys och aktörsmodellen (ca 35 min)

 • Kapitel 1. Etisk analys och aktörsmodellen
 • Kapitel 2. Etisk analys i praktiken

DELKURS 5: Etik vid livsuppehållande behandling (ca 45 min)

 • Kapitel 1: Definitioner
 • Kapitel 2. Planera patientens vård & olika ansvarsområde
 • Kapitel 3: Inför ett ställningstagande, den fasta vårdkontakten & dokumentation
 • Kapitel 4. När patienten inte vill ha livsuppehållande behandling
DELKURS 6: Mångfald och jämlikhet (ca 55 min)
 • Kapitel 1. Inledning och historisk diskriminering
 • Kapitel 2. Diskriminering & barnkonventionen
 • Kapitel 3. Etiskt bemötande i vården
 • Kapitel 4. Avslutande test

Beställningar och frågor