Försäkringsmedicin

Försäkringsmedicin

Kursens innehåll

De flesta läkare kommer i sitt arbete i kontakt med patienter som till följd av sjukdom har fått funktionsnedsättning, vilket i sin tur kan leda till aktivitetsbegränsningar i arbete. Bedömning av arbetsförmåga och planering av rehabilitering är en integrerad del av det kliniska arbetet. Denna kurs är avsedd för att ge gedigen kunskap inom försäkringsmedicin. Detta behövs för att korrekt kunna handlägga försäkringsmedicinska ärenden och bidra till en effektiv rehabilitering:
 • ”Patienter som söker hälso- och sjukvård kan även ha behov av försäkringsmedicinska bedömningar och utlåtanden om funktions- och aktivitetsnivå. Kunskap och kompetens inom försäkringsmedicin är då en viktig grund för att hälso- och sjukvården ska kunna tillmötesgå patientens behov (Källa: Sveriges Kommuner och Regioner).”

Pedagogisk metod

Kursen är helt anpassad för digitalt lärande. Innehållet består av texter, animationer, film och extra inläsningsmaterial. Utöver teori förväntas kursdeltagaren bedöma olika situationer med hjälp av kunskapstester och reflektionsövningar.

Kursen är tillgänglig under 12 månader från start så deltagaren kan gå tillbaka och repetera vissa delar och använda utbildningen som en källa för information ifrån under denna tid. Eftersom kursen är webbaserad finns inga fasta kurstillfällen.

Inga särskilda systemkrav krävs, endast internetuppkoppling. Efter anmälan skickas e-post ut med användarnamn och lösenord. Därefter kan kursen påbörjas och genomföras i egen takt. Support finns tillgänglig under kontorstid (vardagar).

Kursen berör följande delmål:

 
SOSFS (2015:8):
 • Delmål b4 – Försäkringsmedicin
HSLF-FS (2021:8):
 • BT16: Försäkringsmedicinska intyg
 • Delmål STb3 – Försäkringsmedicin

Målgrupp

Kursen är relevant för alla läkare som kommer i kontakt med patienter som behöver en bedömning av arbetsförmågan. Kursen kan därför även genomföras av AT-läkare och BT-läkare som vill fördjupa sina kunskaper redan innan ST, samt av färdiga specialister som fortbildning (särskilt de med examen utanför Sverige).

Mer information om kursen:

 • Ämnesexpert är Emilie Friberg, docent, Avdelningen för Försäkringsmedicin, Institutionen för Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
 • Kurstiden uppskattas till cirka 3,5 timmar.
 • Kursen är LIPUS-certifierad.
 • Pris: 4495 kr (exkl moms).

Kursinnehåll

DELKURS 1:  Introduktion till försäkringsmedicin (45 min)

Kapitel 1: Vad är försäkringsmedicin?

 • Det svenska välfärdssamhället
 • Definition av försäkringsmedicin
 • Olika typer av försäkringar
 • Sammanfattning
 • Avslutning

DELKURS 2: Sjukvårdens ansvar och samarbete med andra aktörer (70 min)
Kapitel 1: Roller och ansvar

 • Olika roller
 • Ansvar

Kapitel 2: Samverkan

 • Samverka med patienten
 • Rehabiliteringsplan
 • Patientfall sjukskrivning

DELKURS 3: Sjukskrivning (90 min)

Kapitel 1: En introduktion till sjukskrivning

 • En statligt reglerad försäkring
 • Sjukskrivningsprocessen
 • Patientfall 1
 • Patientfall 2

Kapitel 2: Bedömning av arbetsförmåga

 • Kärnan i det försäkringsmedicinska arbetet
 • Tillämpning av ICF
 • DFA-kedjan
 • Media
 • Rehabiliteringskedjan

Kapitel 3: Integritet och självbestämmande

 • Reflektionsuppgift

Kapitel 4: Syfte, nytta och risk med sjukskrivning

Kapitel 5: Vad behöver du tänka på?

 • Lyssna på experterna
 • Svårigheter vid bedömning
 • Jämställd och jämlik sjukskrivning
 • Patientfall 1
 • Patientfall 2

Kapitel 6: Förlängning och avslut av sjukskrivning

 • Fundera
 • Övriga professioners roll

Kapitel 7: Svåra fall och specialfall

 • Specialfall och särskilda omständigheter 

DELKURS 4: Intyg (45 min)

Kapitel 1: Allmänt om intyg

 • Om intyg
 • Olika typer av intyg
 • Reflektionsövning

Kapitel 2: Vad ska stå i intyg för sjukskrivning?

Beställningar och frågor