Handledarutbildning för läkare

Handledarutbildning

för läkare

Kursens innehåll

I läkares specialiseringstjänstgöring är handledning viktigt på två sätt. ST-läkaren ska ha en (eller fler) handledare som bidrar till ett optimalt lärande. Samtidigt krävs att man efter genomförd ST-utbildning själv också uppnått kompetens inom handledarskap. Varför är det så viktigt?

Handledning är viktigt för att kunna integrera kunskap, färdigheter och förhållningssätt till kompetens som kan användas inom yrket. Handledning behövs för att kunna erbjuda en säker och effektiv ut- eller fortbildningsmiljö för de som ska lära sig att jobba självständigt inom vården. En kompetent läkare är viktig för patienter, kollegor och samhället. Genom god handledarskap säkerställer man att blivande kollegor får en optimal utbildning/fortbildning.

God handledning är viktigt för läkarstudenter, BT-läkare (läkare som gör bastjänstgöring) och ST-läkare. Som handledare för BT-läkare ska man vara insatt i BT-tjänstgöringens mål och olika bedömningsmetoder av kompetensutveckling för att kunna erbjuda ett BT-program av hög och jämn kvalitet. En handledarskapskurs för ST-läkare ska minst omfatta regelverket för specialiseringstjänstgöringen, hur läkares specialiseringstjänstgöring kan planeras och följas upp, hur läkares lärande kan stödjas under specialiseringstjänstgöringen, metoder för kompetensbedömning, samt etik och kommunikation.

Denna digitala kurs går igenom relevant kunskap som krävs för att uppnå kompetens inom handledarskap.

Pedagogisk metod

Kursen är helt anpassad för digitalt lärande. Innehållet består av texter, animationer, film och extra inläsningsmaterial. Utöver teori förväntas kursdeltagaren genomföra ett antal praktiska moment och reflektionsövningar. Kunskapstester finns efter varje avsnitt och kursen avslutas med ett sluttest (examination). Kursen är tillgänglig under 12 månader från start så deltagaren kan gå tillbaka och repetera vissa delar och använda utbildningen som en källa för information ifrån under denna tid. Eftersom kursen är webbaserad finns inga fasta kurstillfällen. Inga särskilda systemkrav krävs, endast internetuppkoppling. Efter anmälan skickas e-post ut med användarnamn och lösenord. Därefter kan kursen påbörjas och genomföras i egen takt. Support finns tillgänglig under kontorstid (vardagar).

Kursen berör följande delmål:

SOSFS (2015:8):
 • Delmål a1: Handledarutbildning och Ledarskap för läkare (kurspaket)*
HSLF-FS (2021:8):
 • Delmål STa6

Målgrupp

Kursen vänder sig till ST-läkare och specialister som ska handleda BT- och ST-läkare.

Mer information om kursen:

 • Kursexpert: Remy Waardenburg, specialistläkare i allmänmedicin, redaktör Medibas & Anders Jonasson, jur. kand. Remy har varit handledare i flera år och har ett stort intresse för  kompetensutveckling och handledarskap. Han delar sin tid mellan att vara medicinsk redaktör på kunskapsstödet Medibas och kliniskt arbete. Remy har även varit engagerad i SFAM och är engagerad i provinsialläkarstiftelsen.
 • Kurstiden uppskattas till cirka 3,5 timmar.
 • Kursen är LIPUS-certifierad.
 • Pris: 4495 kr (exkl moms).

Kursinnehåll

DELKURS 1: Handledning (Tid: ca 40 min)

 • Vad är handledning?
 • Varför behövs handledning
 • Fördjupning
DELKURS 2: Metoder för handledning (Tid: ca 60 min)
 • Förutsättningar för handledarskap
 • Effektiv handledning
 • Fördjupning
DELKURS 3: Utveckling av kompetens (Tid ca 45 min)
 • Läkarens roller
 • Olika kompetensstadier
DELKURS 4: Ansvar och återkoppling (Tid ca 60 min)
 • Ansvar och roller
 • Etik
  • Värdekonflikter
  • Förebygga värdekonflikter
  • Eskalerande och långvarig konflikt
 • Att ge återkoppling
DELKURS 5: Kompetensbedömning (Tid ca 60 min)
 • Instrument för bedömning
 • Problem med kompetensutveckling
DELKURS 6: Sluttest (Tid ca 45 min)
Total tid : ca 5 timmar

Beställningar och frågor