Ledarskap för läkare 

Ledarskap för läkare 

Kursens innehåll

Denna kurs är framtagen för att väcka intresse för och utveckla ledarskapet som verktyg för läkare i arbetet i det medicinska arbetet och bidra till utvecklandet det multiprofessionella samarbetet. LIME (Karolinska institutet) publicerade 2017 en översikt av hur läkares ledarskap påverkar verksamheter där det finns stöd för att vårdkvalitet, resursutnyttjande och förändringsbenägenhet påverkas positivt när läkare har chefs- och ledarpositioner.

Pedagogisk metod

Kursen är helt anpassad för digitalt lärande. Innehållet består av texter, animationer, filmer och extra inläsnings­material. Utöver teori förväntas kursdeltagaren bedöma olika situationer med hjälp av reflektionsövningar. Under året efter avslutad kurs kommer kursdeltagaren få upp­följande mejl med utmaningar som stöttar kursdel­tagaren i att aktivt fortsätta reflektera över och utveckla sitt ledar­skap. Utbildingen genomförs enskilt av läkare under utbildning men kan med fördel kompletteras med disku­ssion i grupp, även om det inte är ett krav att genomföra den som en gruppaktivitet.

Kursen är tillgänglig under 12 månader från start så deltagaren kan gå tillbaka och repetera vissa delar och använda utbildningen som en källa för information ifrån under denna tid. Eftersom kursen är webbaserad finns inga fasta kurstillfällen.

Inga särskilda systemkrav krävs, endast internetuppkoppling. Efter anmälan skickas e-post ut med användarnamn och lösenord. Därefter kan kursen påbörjas och genomföras i egen takt. Support finns tillgänglig under kontorstid (vardagar).

Kursen berör följande delmål:

 
SOSFS 2015:8
HSLF-FS 2021:8
 • Delmål STa5: Ledarskap

Målgrupp

Kursen riktar sig primärt till ST-läkare inom olika specialiteter. Kursen genomförs enskilt av läkare under utbildning men kan med fördel kompletteras med diskussion i grupp. Det krävs inga särskilda förkunskaper inom ledarskapsområdet för att gå kursen.

Mer information om kursen:

 • Ämnesexpert är Isabelle Cehlin, specialistläkare geriatrik och Tobias Wirén, specialistläkare i ortopedi och affärsområdeschef samt CMO, Capio Ortopedi
 • Kurstiden uppskattas till cirka 3,5 timmar/kurs
 • *Pris: 5 995:- Ledarskap för läkare och handledarutbildning (a1)
 • Pris: 4 495:- Ledarskap för läkare (Sta5)

Kursinnehåll

DELKURS 1: DELKURS 1: INTRODUKTION 

Avsnitt 1: Läromål
Avsnitt 2: Mandat och ledarskap

DELKURS 2: MANDAT
Avsnitt 1: Position 
 • Ledare, men inte chef
 • Professionella organisationer 
 • Systemteori
Avsnitt 2: Lagrum
 • Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
 • Patientlagen (2014:821) 
 • Patientdatalag (2008:355)
 • Patientsäkerhetslagen (2010:659)
Avsnitt 3: Ledningssystem
 • Kvalitet
 • Systematiskt förbättringsarbete 
Avsnitt 4: Ansvarsfördelning
 • Övergripande ansvars- och arbetsfördelning
 • Vem får göra vad?
Avsnitt 5: Kunskapsstyrning
 • Nationella programområden och samverkansgrupper 
 • Kunskapsstöd
 • Uppföljning och analys
 • Verksamhetsutveckling och ledarskap
DELKURS 3: LEDARSKAPET
Avsnitt 1: Från position till relation
Avsnitt 2: Olika personligheter och drivkrafter
Avsnitt 3: Att bygga ett team
Avsnitt 4: konflikt och kommunikation
 • Johari fönster

Avsnitt 5: Hållbart ledarskap