Upplysningskampanjer stöttar patientens vårdresa

Att informera patienter om vilken vård och behandling de har rätt till. Det är ett av syftena med Netdoktors upplysningskampanjer.

Patienter som inte är medvetna om sina rättigheter riskerar att få en sämre vårdresa. En viktig del i upplysningskampanjerna är därför att väva in kunskap om patienträttigheter vilket ökar möjligheterna för en optimal behandling.

– Det finns ett behov av att upplysa patienterna om vilken vård och behandling de faktiskt har rätt till. Många patienter fastnar i primärvården. De blir inte remitterade till specialistvård och får inte tillgång till läkemedel som skulle kunna göra en avsevärd skillnad, säger Besima Aho, publisher och ansvarig utgivare för Netdoktor.

Målgruppen är patienter och anhöriga

Netdoktor har erbjudit upplysningskampanjer kring ett flertal diagnoser i cirka 10 år. Upplysningskampanjerna riktar sig mot patienter inom en viss diagnosgrupp men även mot patienters anhöriga samt mot personer med symptom som skulle kunna tyda på att de bär på sjukdomen.

– Vi vill stärka patienterna genom att lära dem mer om sin sjukdom. Det innefattar bland annat att utbilda dem om orsakerna bakom sjukdomen, vilka behandlingar som finns tillgängliga och hur de kan agera för att med enkla medel få ett bättre liv med sjukdomen, säger Besima Aho.

Efter upplysningskampanjen får patienterna delta i en marknadsundersökning och svara på frågor om hur de upplevt vården och behandlingen samt vilken livskvalitet de har. Den insamlade datan ligger till grund för artiklar och informationsmaterial som Netdoktor använder i opinionsbildande syfte.

– I våra marknadsundersökningar ser vi att vården är ojämlik i vissa regioner och där kan vi göra insatser i just de regionerna genom att skriva debattartiklar och arrangera runda bords-samtal med politiker och beslutsfattare, säger Besima Aho.

Spelar viktig roll i patientens vårdresa

Upplysningskampanjerna spelar idag en viktig roll i många patienters vårdresa och en majoritet av de deltagande patienterna tar efter kampanjen kontakt med vården för att diskutera om deras behandling har varit optimal. I takt med att behandlingsarsenalen i vården blir större, desto svårare kommer det att vara för patienter att följa med i utvecklingen och behovet av stöd och information kommer sannolikt att öka under de kommande åren.

– Cancerområdet, där man pratar mycket om precisionsmedicin och målstyrda behandlingar, är ett exempel där det kommer att finnas stora behov. Sjukvården i Sverige är i stora delar väldigt bra men är man inte påläst så kan man lätt falla mellan stolarna. Här gör vi en skillnad för patienterna, säger Besima Aho.

För ytterligare information, kontakta Annika Östholm, försäljningschef BHS Market Solutions: +46 (0)70 669 79 40 eller annika.ostholm@bonnierhealthcare.se


Samarbete med Specialistföreningar

Bonnier Healthcare Sweden arbetar för att kunskapssäkra vården. I varje enskilt möte med vården ska patienten känna sig trygg i att den personal man träffar har tillgång till aktuell och evidensbaserad [...]

Samarbete med Specialistföreningar

Bonnier Healthcare Sweden arbetar för att kunskapssäkra vården. I varje enskilt möte med vården ska patienten känna sig trygg i att den personal man träffar har tillgång till aktuell och evidensbaserad [...]

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.